Waar ben je naar op zoek?

Spelregels beeld- & geluidopnamen

Voor het opnemen van een gesprek hanteert Veilig Thuis Utrecht de volgende spelregels:

  1. Het maken van een geluidsopname is toegestaan zolang je zelf aan een gesprek deelneemt. Alleen als een van de aanwezigen geen toestemming geeft voor een geluidsopname, bijvoorbeeld een ouder, of als het niet in het belang is van een minderjarige, mag het gesprek niet opgenomen worden. In dat geval bieden we je aan dat je iemand meeneemt naar het gesprek, die zo mee kan luisteren.
  2. Beeldopnamen staan we in verband met het portretrecht nooit toe. Stiekem opgenomen beelden zijn strafbaar.
  3. Als onze medewerker nog niet aan je heeft laten weten dat u een gesprek mag opnemen, dan kun je dat zelf aankondigen. Als iedereen van te voren weet dat een gesprek opgenomen wordt, bezorgt dat iedereen een rustiger gesprek.
  4. Als je het gesprek opneemt, nemen wij het ook op en dat geluidsverslag wordt dan aan het dossier toegevoegd.
  5. Er mag niet geknipt of geplakt worden in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.
  6. Zonder toestemming van bijvoorbeeld de medewerker of de andere ouder worden er geen geluidsopnamen aan derden verstrekt of openbaar gemaakt (ook geen transcripties, de uitgeschreven tekstverslagen).
  7. De afspraken over de opnamen leggen we vast in een overeenkomst of door deze bij de opname in te spreken.
  8. Wees respectvol naar elkaar. Als je een opname verspreidt en er is sprake van belediging, smaad of laster, dan is dat strafbaar.

We begrijpen heel goed dat het voor je van belang is om op een later moment nog een keer te horen wat er is besproken. Samen kom je tot een goed gesprek als je daar in gezamenlijkheid afspraken over maakt. Bespreek daarom eerst wat u van elkaar kunt verwachten bij een gesprek en wat de mogelijkheden zijn om dit op te nemen.

Sluit site