Waar ben je naar op zoek?

Met wie kan Veilig Thuis uw gegevens uitwisselen?

Veilig Thuis mag uw (bijzondere) persoonlijke gegevens niet zomaar aan anderen doorgeven. Wij doen dit alleen als u daar toestemming voor geeft en als daardoor de privacy van een ander niet wordt geschaad.
Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven, dan vertellen wij u dit van te voren.

In de volgende situaties mogen wij echter ook gegevens opvragen zonder uw toestemming en zonder u van tevoren te informeren:

  • Veilig Thuis mag in een onderzoek naar aanleiding van een melding zonder uw toestemming gegevens verstrekken of opvragen bij hulpverleners of instanties.Denk hierbij aan scholen, huisartsen of de thuiszorg.
    Veilig Thuis vraagt dan informatie op bij bijvoorbeeld scholen, huisartsen of de thuiszorg.
  • Als het voor de begeleiding of het onderzoek nodig is, verstrekt en vraagt Veilig Thuis gegevens aan hulpverleners of instanties die direct betrokken zijn bij de hulpverlening.
  • Veilig Thuis mag gegevens uitwisselen met de klachtencommissie of het tuchtcollege in het geval van een (tucht)klacht of in het kader van juridische procedures.
  • Als een medewerker vindt dat hij alleen door anderen te informeren ernstig nadeel, een strafbaar feit of gevaar voor u, uw kind of een andere betrokkenen kan voorkomen kan de medewerker bijvoorbeeld persoonsgegevens verstrekken aan de politie.
  • Veilig Thuis geeft persoonsgegevens (NAW: naam/adres/woonplaats, BSN en ingezette dienstverlening) door aan gemeenten ter controle van de facturering van ons werk.

 

Sluit site