Waar ben je naar op zoek?

Cliëntenraad

Bij Veilig Thuis Utrecht willen we het beste voor onze cliënten (ouders, volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren). Daarom zijn wij continu bezig met leren. Leren van elkaar, leren van het verleden en vooral ook leren van cliënten. De cliëntenraad van Samen Veilig Midden-Nederland behartigt de gezamenlijke belangen van de cliënten van SAVE en Veilig Thuis Utrecht. Samen met de cliëntenraad willen we de betrokkenheid van cliënten versterken en de hulp aan cliënten verbeteren. Hieronder vertelt de cliëntenraad zelf wie zij zijn en wat ze doen.

Vanuit het perspectief van de cliënt
Wij zijn allemaal ervaringsdeskundigen: ex-cliënt, cliënt, ouder, grootouder of hebben als jeugdige te maken gehad met SAVE of Veilig Thuis Utrecht. Deze ervaring gebruiken we om onze bijdrage te leveren aan de cliëntenraad. Daarnaast brengen we ook de ervaringen van andere cliënten in. Dat doen we bijvoorbeeld door input in te brengen uit ons eigen netwerk, door de actualiteit te volgen, ons te abonneren op nieuwsbrieven en door op de hoogte te zijn wat er speelt bij het LOC: de Landelijke Organisatie voor Cliëntenraden. Ook sluiten we aan bij bijeenkomsten zoals pizza-avonden voor jongeren, reflectiebijeenkomsten en loepsessies. Zo horen we ook wat er leeft onder cliënten. Als cliëntenraad denken wij mee over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn en praten hierover met de Raad van Bestuur en andere medewerkers.

Hoe werken wij?
We hebben vijf tot zes overleggen per jaar met de bestuurder. Voorafgaand aan dit overleg bespreken we wat er bij de cliëntenraad zelf speelt en we bereiden het overleg met de bestuurder voor. Wij werken heel pragmatisch. Het schrijven van ellelange adviesrapporten is niet aan ons besteed. Met een positief kritische houding lezen we stukken en luisteren naar toelichtingen hierop. We geven hierop vaak mondeling onze feedback. Soms ook geven we ongevraagd advies. We hebben een onafhankelijke positie maar werken wel vanuit vertrouwen en in verbinding met elkaar. Dat verwachten wij ook van het bestuur  en de andere medewerkers van Samen Veilig Midden-Nederland. Onze onafhankelijke positie waarborgen wij onder andere door zelf de vergaderingen voor te zitten, onze mailbox te beheren en regie te hebben bij het werven en selecteren van nieuwe leden.

Naast de vergaderingen kijken en denken we ook mee in de uitvoering. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan verschillende vormen van intervisie of werkgroepen van Samen Veilig om daar het cliëntperspectief in te brengen.

De belangen van cliënten vertegenwoordigen
Wij vinden het belangrijk dat de stem van de cliënt wordt gehoord. Dat zij hulp ontvangen die bij hen aansluit en passend is. We stimuleren en adviseren daarom Samen Veilig om feedback van cliënten een plek te geven in de werkprocessen. We willen hen scherp houden op het steeds centraal zetten van het cliëntperspectief en op een optimale samenwerking met cliënten. Een mooi voorbeeld hiervan is de invoering van de STEM. Dit is een interactieve feedbacktool om de samenwerking tussen cliënten en medewerkers te bespreken. Wij hebben een hele duidelijke rol kunnen spelen in het kiezen van deze tool. Tot slot vinden wij het belangrijk voor cliënten dat zij weten bij wie ze terecht kunnen als ze ergens ontevreden over zijn. Wij zijn er niet voor individuele cliënten, het gaat echt om de gezamenlijke belangen.

Naast de onderwerpen die de organisatie graag met de cliëntenraad bespreekt, agenderen we ook zelf onderwerpen die wij belangrijk vinden. Daarom zijn we in 2021 gestart met een jaarplan. Lees hier het jaarplan 2021. Zo zijn we bezig met het uitbrengen van een cliëntenkrant, het oprichten van een jongerenraad/panel en het organiseren van themabijeenkomsten.

Wie zijn wij?
Wij bestaan nu uit 4 leden: Petra, Delaine, Mei Li en MarjaAls je meer wilt weten over Delaine, lees onder aan deze pagina haar blogs of beluister haar podcasts. Als je meer informatie wilt over de cliëntenraad of als je lid wilt worden, neem dan contact met ons op via clientenraad@samen-veilig.nl.

Reglementen

Reglement Cliëntenraad ↓ Download als pdf
Huishoudelijk reglement cliëntenraad ↓ Download als pdf

Sluit site