Waar ben je naar op zoek?
Ik maak mij zorgen om iemand

Advies & melden van zorgen

Maakt u zich zorgen over de veiligheid van iemand in uw omgeving?
Bel of mail dan met Veilig Thuis. Ook als u twijfelt.

0800-2000 (gratis, 24/7)
Of mail naar: veiligthuis@samen-veilig.nl

Wat is Veilig Thuis?

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.  U kunt bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en hulp, om zorgen te bespreken en eventueel een melding te doen.

Wat gebeurt er als ik bel met Veilig Thuis?

Als u belt met Veilig Thuis krijgt u een medewerker aan de lijn die goed naar uw zorgen luistert en vragen stelt. Veel bellers tobben al lang met hun zorg en hebben zelf al van alles geprobeerd. De medewerker luistert en helpt om uw verhaal op een rij te zetten. Hij (of zij) beantwoordt uw vragen, geeft advies en kijkt samen met u of er hulp nodig is.

Als duidelijk is wat er aan de hand kan zijn, bespreekt de medewerker met u wat u zelf nog kunt doen. Zijn er mensen in uw omgeving die kunnen helpen? Of is er ook professionele hulp nodig? Als dat duidelijk is helpt Veilig Thuis om deze hulp te organiseren, zoveel mogelijk in de buurt van en met de mensen om wie het gaat.

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms is verder onderzoek nodig om te bepalen of de veiligheid van betrokkenen inderdaad in het geding is. Veilig Thuis onderzoekt de zorgen dan om vast te stellen wat er aan de hand is en om goed te bepalen wat er nodig is om de zorgen weg te nemen.

Veelgestelde vragen:

Kan ik ook anoniem blijven?

Als u als burger belt met zorgen over iemand die u kent en u wilt uw eigen naam liever niet bekend maken, dan kunt u dit aangeven in het gesprek met de medewerker van Veilig Thuis Utrecht. Deze bespreekt dan met u waarom u liever anoniem wilt blijven en wat dat betekent voor de rol die Veilig Thuis kan gaan spelen. Belt u voor advies, dan is anoniem blijven geen probleem. Plaatst u een melding dan maakt u samen met de medewerker de afweging wat de mogelijkheden zijn om de zorgen toch verder op te kunnen pakken als u anoniem wilt blijven.

Heeft u een hulpverleningsrelatie met één van de betrokkenen waarover u een melding wilt plaatsen? Dan kunt u niet anoniem blijven. Wilt u als professional toch anoniem blijven (bijvoorbeeld om veiligheidsredenen)? Dan kijkt Veilig Thuis met u hoe uw veiligheid gewaarborgd kan blijven en of er bijvoorbeeld een andere professional is (bijvoorbeeld de politie) die de melding kan doen.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Doet u een melding van vermoedens van mishandeling in de huiselijke sfeer, dan start Veilig Thuis een onderzoek op naar de vermoedelijke mishandelingssituatie. Veilig Thuis verzamelt gegevens over het gezin die duidelijk moeten maken of er sprake is van mishandeling en de problemen die spelen. Als de vermoedens van mishandeling door het onderzoek bevestigd worden, dan stelt Veilig Thuis alles in het werk om passende hulpverlening voor de betrokkenen op gang te brengen. Als dit bij kindermishandeling bijvoorbeeld niet lukt, dan schakelen ze de Raad voor de Kinderbescherming in om zo, met een rechterlijk bevel, de betrokkenen te dwingen om hulp te accepteren.

Lees meer over het onderzoek >>

Hoor ik nog iets terug als ik een melding gedaan heb?

Als u een melding gedaan heeft, dan hoort u altijd iets terug over de gemelde situatie.
Veilig Thuis vertelt u dan iets meer over de wijze van afhandeling.

Kan ik ook bellen met zorgen over iemand uit een andere provincie?

Ja, dat kan.  Als u belt met 0800 – 2000, wordt u gevraagd om uw plaatsnaam in te spreken.
U wordt dan verbonden met Veilig Thuis in uw regio.
Veilig Thuis heeft een landelijke dekking en een centraal, landelijk telefoonnummer. Veilig Thuis is echter regionaal georganiseerd. Elke regio heeft een eigen Veilig Thuis zodat medewerkers kennis hebben van de regionale zorgkaart en hulp dichtbij de burger georganiseerd kan worden. Via het landelijke telefoonnummer bereikt u altijd de Veilig Thuis organisatie die in uw regio werkzaam is. Voor de provincie Utrecht is dat Veilig Thuis Utrecht, organisatorisch ondergebracht bij Samen Veilig Midden-Nederland.

Sluit site