Waar ben je naar op zoek?
Het gaat bij mij thuis niet goed

Hulp bij crisis

Er is een crisis bij u thuis en Veilig Thuis is ingeschakeld. De medewerker van Veilig Thuis bespreekt allereerst met u en alle betrokkenen wat er aan de hand is. Waardoor is de crisis ontstaan? Wat moet er direct gebeuren en wat kan in een later stadium?

Samen maakt u een plan om de veiligheid van iedereen te garanderen.
U maakt daar afspraken over. Samen bekijkt u ook of iemand uit uw omgeving u kan ondersteunen.

Soms is het ook nodig dat er direct hulp komt. Dit kan hulp zijn vanuit het buurtteam of wijkteam bij u in de gemeente. Het kan ook zijn dat er specialistische hulp nodig is. Is er hulp nodig voor uw kinderen? Dan schakelt de medewerker van Veilig Thuis het SAVE-team van Samen Veilig Midden-Nederland in.

Na maximaal 10 dagen draagt de medewerker van Veilig Thuis de ondersteuning over aan de betrokken hulpverleners.

Crisisopvang

Om de rust te herstellen is het soms nodig dat u of een gezinslid tijdelijk ergens anders verblijft. Samen met de medewerker van Veilig Thuis bekijkt u wat dan de mogelijkheden zijn. Kunt u tijdelijk bij vrienden of familie verblijven? Als er geen mogelijkheden zijn regelt de medewerker een plek in een crisisopvang.
Tijdens het verblijf zoekt u samen met de medewerker naar een structurele oplossing voor de situatie thuis.

Voorlopige Ondertoezichtstelling

Is de crisis een ernstige bedreiging voor uw kind? Is de situatie thuis niet veilig genoeg? Dan wordt de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld.
Zij vragen aan de rechter om de situatie van uw kind te beoordelen. De rechter kan dan een Voorlopige Ondertoezichtstelling opleggen. U krijgt dan verplicht hulp om de bedreigingen in de ontwikkeling van uw kind weg te nemen.

Huisverbod

Als er sprake is van huiselijk geweld, kan de politie een huisverbod aanvragen. Eén van de partners of gezinsleden moet dan het huis verlaten, zodat de situatie thuis niet verder uit de hand loopt. Het huisverbod duurt 10 dagen en kan soms verlengd worden tot 28 dagen. Het huisverbod is bedoeld om te zorgen voor een time-out en om te zorgen dat er snel hulp op gang gebracht wordt. Veilig Thuis is daarbij de procesregisseur en is verantwoordelijk voor het op gang brengen van de hulp. Dat gaat uiteraard in overleg met u.

Sluit site