Waar ben je naar op zoek?

Stalking

Iedereen heeft het recht om met rust gelaten te worden. Als u gestalkt wordt hoeft u dat niet te accepteren. Stalking is strafbaar. Voorbeelden hiervan zijn telefoonterreur, achtervolgen, dreigen met geweld, ongewenste brieven en e-mails, vernielingen of iemand die bestellingen doet uit uw naam. De laatste jaren komt ook cyberstalking steeds vaker voor. Dit is het lastigvallen via internet.

De stalker kan uw ex-partner zijn die niet kan accepteren dat jullie relatie voorbij is. Maar het kan ook een andere bekende zijn. In 80% van de gevallen zijn het mannelijke stalkers die vrouwen belagen. De stalker achtervolgt u op straat of arrangeert allerlei toevallige ontmoetingen, belt u veelvuldig of bestookt u met hinderlijke e-mail, geeft u ongevraagde cadeaus  etc. Erger wordt het wanneer de stalker u bedreigt of zegt dat hij of zij u nooit meer met rust laat. Dat kan allerlei gevolgen hebben. Het kan u irriteren maar ook bang maken. U durft dan bijvoorbeeld steeds minder over straat, de telefoon niet meer op te nemen en u moet misschien maatregelen treffen om uzelf, uw kinderen en familieleden te beschermen. Zij worden dan dus ook slachtoffer van stalking.

Stalking kan, als het langer duurt, steeds vervelender en gevaarlijker worden. Zelf zorgen dat het stopt is soms te moeilijk, omdat je niet meer weet hoe je op je stalker moet reageren of omdat jullie samen kinderen hebben en daarom contact met elkaar  hebben. Het is belangrijk dat het thuis weer veilig wordt en dat er hulp voor iedereen komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten!

Wat kunt u doen?
Heeft u een vermoeden dat er sprake is van ex-partner stalking of van stalking in een andere (familiaire) afhankelijkheidsrelatie? Bij uzelf of bij iemand in uw omgeving? Neem dan contact op met Veilig Thuis Utrecht via 0800-2000
U kunt ook mailen naar veiligthuis@samenveilig.nl of chatten via deze website. Samen kijken we naar wat er speelt en wat er nodig is om het op te lossen. Voor alle andere gevallen van stalking verwijzen wij u door naar de politie.

Is de situatie levensbedreigend? Bel in alle gevallen 112!

Tips
De praktijk leert helaas dat negeren van stalkers vaak geen zin heeft. De stalker gaat er dan van uit dat u het niet erg vindt of dat u bang bent. Hoe eerder u uw grenzen aangeeft door actie te ondernemen, hoe beter. Dit vraagt vaak veel tijd en energie. Stalkers geven niet snel toe en proberen de schuld vaak op hun slachtoffers af te schuiven.

  • Stel uw stalker exact op de hoogte van wat u wilt en vooral wat u niet wilt. Doe dit altijd per aangetekende brief, waarvan u zelf een kopie in uw bezit heeft.
  • Wees heel duidelijk en consequent naar de stalker: nee is nee.
  • Ga nooit in op voorstellen of eisen van de stalker. Stalkers houden zich niet aan de gemaakte afspraken.
  • Ga nooit een gesprek aan met de stalker. Ook niet als iemand wil bemiddelen. In het bijzijn van anderen gaat een bemiddeling vaak goed, maar daarna gaat het stalken vaak door.
  • Hou een dagboek bij en noteer hierin alle contacten en bijzonderheden met datum en omschrijving.
  • Bewaar emails, app-jes en andere geschreven berichten.

Wilt u meer informatie?
U kunt meer informatie vinden over stalking via onderstaande links. Bekijk ook eens de documentaire over de impact van stalking. Slachtoffers vertellen hoe stalkers hun levens kapotmaakten en nabestaanden delen hun verdriet nadat een geliefde het slachtoffer werd van de meest gruwelijke vorm van stalking: moord. Rode draad door hun verhalen is de ervaring van Harry Sacksioni, die veertig jaar lang door een vrouw werd gestalkt.

  1. Informatie van de politie
  2. Informatie van slachtofferhulp
  3. Factsheet VWS

Sluit site