Waar ben je naar op zoek?

Seksueel geweld

Jaarlijks krijgt Veilig Thuis Utrecht te maken met 200 tot 300 meldingen van vermoedens van seksueel geweld. Het betreft seksuele of seksueel getinte handelingen die in een situatie van ongelijkwaardigheid onder dwang gebeuren. Het gaat onder andere om aanranding, verkrachting, ongewild getuige zijn van seksuele handelingen of seksuele handelingen tussen kinderen en volwassen. Ook grooming (digitaal ‘kinderlokken) en seksuele chantage, bijvoorbeeld een naaktfoto die zonder toestemming gedeeld wordt via social media, vallen onder seksueel geweld.

Veilig Thuis Utrecht is bereikbaar voor iedereen die hiermee te maken heeft. Dat kunnen mensen zijn die seksueel geweld hebben meegemaakt, hebben gepleegd of hiervan getuige zijn geweest. Zowel kinderen, volwassenen, ouderen als professionals kunnen bellen of mailen voor advies, hulp of eventueel een melding bij (vermoedens van) seksueel geweld. Wij hebben een speciaal team Seksualiteit en seksueel geweld hiervoor ingericht.

Wie zijn het meest kwetsbaar?
De gevolgen van seksueel geweld en de impact hiervan zijn groot. Zo is het slachtoffer vaak wantrouwend tegenover de omgeving, heeft hij of zij moeite met grenzen stellen op het gebied van seksualiteit of juist moeite met seks en zich niets waard voelen. Kwetsbare personen zijn vrouwen, kinderen onder de vijftien jaar en mensen met een beperking. Maar ook mensen die verwaarlozing of misbruik hebben meegemaakt, mensen met weinig zelfvertrouwen en kinderen en volwassenen in een sociaal isolement lopen meer risico om slachtoffer te worden. Daarnaast is het goed om je te realiseren dat iedereen slachtoffer kan worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Wat zijn mogelijke signalen?
De meeste slachtoffers van seksueel misbruik laten meerdere symptomen zien, maar het komt ook voor dat ze juist heel weinig signalen laten zien omdat ze het misbruik verborgen willen houden. Sluit ook uit of signalen een andere oorzaak kunnen hebben dan seksueel misbruik. Let op: één signaal zegt vaak weinig.

Signalen bij een kind

 • Slaapproblemen, bang zijn in het donker, nachtmerries, extreme vrees voor ‘monsters’
 • Verlies van eetlust, eetproblemen, voortdurend buikpijn zonder aanwijsbare reden
 • Plotselinge wisselingen in de stemming/gedrag van het kind: ongelukkig, boos, teruggetrokken gedrag bij een voorheen vrolijk kind
 • Angst voor bepaalde mensen of plekken, het kind wil bijvoorbeeld niet alleen gelaten worden met een oppas, kennis of familielid
 • Een ouder kind dat een terugval in gedrag vertoont: bijvoorbeeld weer gaat bedplassen, duimzuigen of heel eenkennig wordt
 • Weigeren over een ‘geheimpje’ te praten dat het kind met een andere volwassene heeft
 • Praten over een nieuwe, oudere vriend en daar vaak over de vloer komen
 • Plotseling over veel (zak)geld beschikken
 • Niet bij de leeftijd passend seksueel gedrag vertonen

Algemene signalen

 • Veranderingen in gedrag: iemand kan zich terugtrekken of juist heel druk, boos of agressief zijn en meer gaan drinken, roken of stimulerende middelen gebruiken
 • Stemmingswisselingen
 • Depressieve gevoelens
 • Slaaproblemen: nachtmerries, slecht slapen
 • Eetproblemen: overgewicht of juist ondergewicht, misselijkheid
 • Concentratieproblemen en geheugenproblemen
 • Lichamelijke signalen: buikpijn, zwelling van of wondjes aan geslachtsdelen, hoofdpijn, spierspanning, rugpijn
 • Angst: bang in het donker, niet over straat durven, schrikken bij aanraking, angst- of paniekaanvallen
 • Seksuele problemen: afkeer van seks of juist overmatige interesse in seks en niet bij de leeftijd passend seksueel gedrag
 • Relationele problemen: vastlopen in relatie(s), problemen met grenzen stellen

Dit kun je doen als je zelf onprettige seksuele ervaringen hebt meegemaakt
Praten over seksueel geweld is moeilijk. Het gaat vaak om schokkende ervaringen. Het kan zijn dat je uit schaamte soms jarenlang over je ervaringen zwijgt en wacht met hulp vragen. Ondanks dat we dit begrijpen en vaker zien, is het goed om te weten dat je wel hulp kunt vragen of in gesprek kunt met iemand die je vertrouwt. Bijvoorbeeld een vriend/vriendin, broer/zus, je vader of moeder, een docent, de huisarts of een hulpverlener. Je hoeft niet meteen te vertellen wat er precies is gebeurd, maar het is heel belangrijk dat je er niet in je eentje mee blijft rondlopen. Ook kan je heel duidelijk aangeven wat jij wilt dat er gebeurt en in welk tempo dit gebeurt. Je kunt ook altijd contact opnemen met ons of een andere professional. De professional kan samen met jou of Veilig Thuis Utrecht een plan maken voor eventuele hulp en/of gesprekken. Door erover te vertellen kun je steun en hulp krijgen.

Dit kun je doen als iemand anders seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt
Maak je je zorgen om iemand anders, probeer er dan eerst met hem of haar over te praten. Vraag Veilig Thuis Utrecht om (anoniem) advies hoe je dat het beste kunt doen. Je kunt bijvoorbeeld bij zorgen over een kind zelf met hem of haar in gesprek gaan. “Vertel er eens wat meer over”, is dan een goede vraag. Onthoud de letterlijke woorden van een kind en schrijf het daarna op. Dat helpt later om het te kunnen duiden. Het is belangrijk om alleen open vragen te stellen en zelf geen nieuwe informatie in te brengen. Reageer neutraal op wat het kind zegt. Hij of zij kijkt heel erg naar hoe jij reageert. Als jijzelf erg schrikt en dat laat zien, denkt het kind ook meteen dat het heel erg is en zal het weinig meer loslaten. Het trauma van een kind wordt vaak bepaald door hoe anderen op het verhaal reageren. Indien je zo’n gesprek niet ziet zitten, kun je altijd contact zoeken met Veilig Thuis Utrecht voor tips en adviezen of samen met jou te bekijken wie dan het gesprek met kan voeren.

Professionals in de hulpverlening
Ook voor professionals kan het lastig zijn om over seksualiteit, laat staan seksueel geweld, te praten. Het voelt voor veel mensen als een taboe. Neem je zelf toch voor om ook dat onderwerp te bespreken. Je praat waarschijnlijk ook over allerlei andere privé zaken zoals schulden, het gebruik van drugs etc. Bel Veilig Thuis Utrecht voor tips, dat kan ook anoniem. Ook als je twijfels hebt. Je hoeft niet zeker te weten dat er iets aan de hand is.

Wat gebeurt er als je Veilig Thuis belt?
Als je iets meegemaakt hebt op seksueel gebied wat voor jou grensoverschrijdend is geweest, kan het heel spannend zijn om hierover te praten en hulp te vragen. Je kunt dan (ook anoniem) contact zoeken met iemand van het Expertiseteam seksualiteit en seksueel geweld. Dit kan ook als je twijfelt over of wat jij meegemaakt hebt grensoverschrijdend geweest is. Dit team is bereikbaar via 0800 2000, veiligthuis@samen-veilig.nl of via de chat op de website. Ook is Veilig Thuis in het weekend bereikbaar voor spoed. Je kunt binnen kantooruren vragen naar het team Seksualiteit en seksueel geweld. Je mag ook een afspraak maken voor een gesprek bij ons op kantoor of bij jou thuis. De medewerker luistert naar je verhaal, stelt vragen en beantwoordt jouw vragen. In overleg met jou bekijken we wat er nodig is en hoe we jou het beste kunnen helpen. Het kan zijn dat wij actief betrokken raken of dat wij jou helpen bij het vinden van de juiste hulp. We geven je ook advies over wat je eventueel zelf kunt doen.

Ook als je denkt dat je zelf seksueel grensoverschrijdend geweest bent of hier getuige van bent geweest, kun je (eventueel anoniem) contact zoeken met het team Seksualiteit en seksueel geweld van Veilig Thuis Utrecht. Ook dan zullen we bovenstaande stappen met je doorlopen om te kijken hoe we jou het beste kunnen ondersteunen.

Organisaties waar je ook terecht kunt


Wil je als professional meer weten over het gedrag van kinderen en jongeren en dit objectiever te duiden en te bespreken met hen, bekijk dan eens of de training het Vlaggensysteem  iets voor je is. Wil je als professional met jouw team of afdeling een voorlichting? Mail dan naar voorlichting@samen-veilig.nl.

Sluit site