Waar ben je naar op zoek?

Kind-Oudermishandeling

Kind-oudermishandeling is huiselijk geweld gepleegd door kinderen en jongvolwassenen.

Moeders lopen vaak een hoger risico om mishandeld te worden door hun kind dan een vader, hoewel dit ook voorkomt. Vaak vinden ouders het moeilijk om op een consequente manier hun gezag uit te oefenen. Wanneer zij de jongere (al durven) aanspreken op het gedrag worden de wensen van de ouder niet opgevolgd.

Vaak treedt het agressieve gedrag van een kind op wanneer de ouders proberen op te treden. De discussies die worden gevoerd, ontaarden vaak in een ruzie waarbij gedreigd en geschreeuwd wordt en uiteindelijk ook lichamelijk geweld kan optreden in de vorm van schoppen en slaan. Kind-oudermishandeling is een vorm van geweld, waarbij een ouder te maken kan krijgen met een vorm van economisch, lichamelijk, psychisch of seksueel geweld.

Elke vorm van huiselijk geweld vraagt om een eigen aanpak, zo ook deze vorm van geweld
Ouders zijn veelal geneigd om het agressieve gedrag van hun kind goed te praten. Uit de praktijk blijkt dat ouders het lastig vinden om acties te ondernemen om het geweld te stoppen uit angst dat een aangifte of melding bij de politie gevolgen kan hebben voor het kind in de toekomst. Het geweld blijft echter plaatsvinden en kan met de tijd ook heftigere vormen aan gaan nemen. Tevens kan het de onderlinge band op lange termijn ernstig beschadigen. Partners weten vaak geen raad met de situatie en verwachten weinig steun bij elkaar.

Als kinderen echter herhaaldelijk psychisch en/of lichamelijk geweld plegen, is er sprake van een diepgaand en complex gedragsprobleem. De plegers zijn vaak tussen de 13 en 24 jaar.

Herken je dit? Zoek dan hulp!

Geweld in huiselijke kring komt vaker voor dan je denkt. Dat betekent echter niet dat het normaal is. Het is geen privé- of relatieprobleem, huiselijk geweld is een strafbaar feit.

Maak je je zorgen om iemand? Ben je slachtoffer van een vorm van huiselijk geweld? Ben je pleger van huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis voor advies en hulp:

0800-2000

Sluit site