Waar ben je naar op zoek?

Eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld is geweld dat wordt gepleegd omdat de familie-eer is aangetast.

Dit is elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld dat wordt gepleegd in reactie op een (dreiging van) schending van de eer van een man of vrouw en daarmee van zijn of haar familie, waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken.

Vaak worden vrouwen en meisjes slachtoffer van eergerelateerd geweld. Om de eer weer te zuiveren, worden mannen of vrouwen uitgestoten, bedreigd of mishandeld. En in het ergste geval zelfs vermoord.

Eerwraak

Eergerelateerd geweld heeft verschillende en vaak strafbare vormen, zoals bedreiging met eermoord, (bedreiging met) trotsmoord, aanzetten tot zelfmoord, mishandeling, verminking, (bedreiging met) verstoting, uithuwelijking. Eerwraak is de meest extreme vorm, omdat het slachtoffer dan vermoord wordt.

Slachtoffers en daders

Vaak zijn vrouwen en meisjes slachtoffer van eergerelateerd geweld, maar ook mannen en jongens kunnen slachtoffer worden. Eergerelateerd geweld heeft geen religieuze basis, maar hangt samen met specifieke, culturele en sociale regels binnen bepaalde groepen. Uit deze groepen komen dan ook de daders die zich verplicht voelen het geweld toe te passen om zo hun (familie)eer te redden.

Herken je dit? Zoek dan hulp!

Geweld in huiselijke kring komt vaker voor dan je denkt. Dat betekent echter niet dat het normaal is. Het is geen privé- of relatieprobleem, huiselijk geweld is een strafbaar feit.

Maak je je zorgen om iemand? Ben je slachtoffer van een vorm van huiselijk geweld? Ben je pleger van huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis voor advies en hulp:

0800-2000

Sluit site