Waar ben je naar op zoek?

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat zich afspeelt binnen de huiselijke sfeer en niet direct zichtbaar is voor de omgeving. De term ‘huiselijk’ verwijst dus naar de relatie tussen de betrokkenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld tussen (ex-)partners, tussen ouder en kind of overige familieleden.

Bij huiselijk geweld is er altijd sprake van een machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer, bijvoorbeeld tussen man en vrouw of tussen ouder(s) en kind.

Slachtoffers van huiselijk geweld zijn meestal vrouwen en kinderen, zij zijn de meest kwetsbare groep. Maar ook mannen en ouderen krijgen te maken met huiselijk geweld. Huiselijk geweld komt voor in zowel hetero als homoseksuele relaties.

Vaak ervaren plegers hun eigen gedrag niet als gewelddadig doordat het in het gezinssysteem als normaal ervaren wordt.

Huiselijk geweld kan vele vormen aannemen, zoals:

 • Lichamelijk geweld, zoals mishandeling, slaan, stompen, duwen, schoppen, aan haren trekken, steken met een mes, toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, doodslag, moord, etc.
 • Geestelijk geweld en/of verwaarlozing, zoals dreigen met fysiek geweld, geestelijke terreur, kleineren, uitschelden, intimideren, dreigen kinderen af te pakken, paspoort verstoppen, vernielen eigendommen. Het is vaak gericht op het creëren van angst, paniek of afhankelijkheid.
 • Seksueel geweld, zoals seks afdwingen, ongewenste intimiteiten en verkrachting binnen relatie, seksuele kindermishandeling en gedwongen prostitutie.
 • Belaging (stalking), zoals volgen, bespieden of opwachten van partners of ex-partners die daar geen weet van hebben of daar niet van gediend zijn.
 • Financiële uitbuiting, zoals afhandig maken van bijvoorbeeld geld, sieraden of andere bezittingen, onvoldoende middelen geven om (zelfstandig) te leven.
 • Schending van grondrechten, zoals iemand geen privacy gunnen, bezoek wegsturen, post achterhouden, iemand opsluiten en verbieden of beletten (alleen) naar buiten te gaan, etc.
 • Eergerelateerd geweld, geestelijk of lichamelijk geweld om de geschonden eer van de familie te herstellen. Bijvoorbeeld een meisje bedreigen of mishandelen omdat zij zich verzet tegen een gedwongen huwelijk. Eerwraak is de meest extreme vorm van eergeweld.
 • Schadelijke traditionele praktijken, zoals meisjesbesnijdenis, kindhuwelijken en huwelijksdwang.

Vaak is er sprake van een combinatie van deze vormen.

Bel bij zorgen!

Neem bij zorgen altijd contact op met Veilig Thuis:

0800-2000

Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen altijd bellen om zorgen en vermoedens van huiselijk geweld te bespreken. De medewerker geeft advies en samen bespreekt u wat er moet gebeuren. Wat u kunt doen en wat Veilig Thuis kan doen.

Indien nodig onderzoekt Veilig Thuis de (vermoedelijke) situatie van mishandeling en/of geweld en brengt zo nodig de juiste hulp op gang.

Is de situatie levensbedreigend? Bel 112!

Definitie huiselijk geweld:

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer, waarbij het slachtoffer niet minderjarig is. Het gaat dan om partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Er is bij huiselijk geweld meestal sprake van een machtsverschil: het slachtoffer is afhankelijk van de pleger. Het geweld kan zowel lichamelijk zijn als seksueel of psychisch.

In Nederland zijn jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld.

Hoe herken ik huiselijk geweld?

Wat zijn signalen van huiselijk geweld?

Onderstaande signalen kunnen mogelijk wijzen op huiselijk geweld.
Vaak komt ook een combinatie van deze signalen voor.

Lichamelijke signalen:

 • vaak verwondingen: blauwe plekken, snij-, bijt- of hoofdwonden, kneuzingen, fracturen (met name neus, pijpbeenderen, ribben)
 • ontwrichtingen (met name kaak en schouder)
 • brandwonden
 • verlies van tanden
 • schedelverwondingen en genitale beschadigingen

Psychische signalen:

 • depressiviteit
 • trillen
 • vaak hoofdpijn of maagpijn
 • vermoeidheid
 • angst
 • slaapstoornissen
 • hyperventilatie, hartkloppingen

Signalen in het gedrag:

 • een onderdanige houding
 • onzekerheid, een negatief zelfbeeld
 • schrikachtig
 • praten in termen van ‘ik mag niet van mijn man’
 • relatie- en seksuele problemen
 • verslavingen
 • moeite met oogcontact
 • afspraken steeds uitstellen
 • onderdrukken van emoties, moeite met huilen
 • afgeven van tegenstrijdige boodschappen
 • niet over eigen geld (mogen) beschikken
 • sociaal isolement, weinig contacten buitenshuis
 • schuldgevoelens

Signalen bij kinderen:

 • heel stil of juist heel druk zijn
 • geen vriendjes hebben
 • leer- en concentratieproblemen op school
 • lichamelijke klachten

Sluit site