Waar ben je naar op zoek?

De organisatie

Veilig Thuis Utrecht maakt onderdeel uit van Samen Veilig Midden-Nederland.

Samen Veilig Midden-Nederland komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind of als er sprake is van geweld in de huiselijke sfeer.
Naast Veilig Thuis Utrecht maakt ook SAVE onderdeel uit van Samen Veilig Midden-Nederland.

Veilig Thuis Utrecht heeft de provincie Utrecht als werkgebied.
SAVE heeft de provincie Flevoland en Utrecht als werkgebied.

Over Veilig Thuis Utrecht

Veilig Thuis werkt landelijk en bestaat uit 26 regionale organisaties. Veilig Thuis Utrecht is één van die regionale organisaties en is het advies- en meldpunt voor zorgen over inwoners uit de provincie Utrecht.
In opdracht van de Utrechtse gemeenten maakt Veilig Thuis Utrecht onderdeel uit van Samen Veilig Midden-Nederland.

Veilig Thuis Utrecht biedt informatie en advies bij vragen en zorgen omtrent mishandeling en huiselijk geweld over inwoners van de provincie Utrecht.
Maakt iemand melding van zorgen, dan onderzoekt Veilig Thuis Utrecht de zorgen en schakelt indien nodig hulpverlening in.

Veilig Thuis Utrecht is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Ook leerkrachten, huisartsen en andere professionals kunnen contact opnemen met Veilig Thuis Utrecht om advies te vragen, zorgen te bespreken of een melding te doen. Als er direct iets moet gebeuren is Veilig Thuis Utrecht ook buiten kantoortijden bereikbaar.
Veilig Thuis Utrecht neemt naast meldingen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling ook meldingen aan van binnenlandse mensenhandel. Denk bij dit laatste aan bijvoorbeeld seksuele uitbuiting.

Veilig Thuis Utrecht werkt intensief samen met de lokale hulpverleners, de medische keten, de veiligheidsketen (zoals de Raad voor de Kinderbescherming, politie en openbaar ministerie) en de SAVE-teams van Samen Veilig Midden-Nederland.

Over SAVE

SAVE voert in opdracht van de gemeenten maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering uit. SAVE is een zogeheten gecertificeerde instelling. Dat wil zeggen dat SAVE gecertificeerd en daarmee bevoegd is voor het mogen uitvoeren van deze maatregelen. SAVE maakt onderdeel uit van Samen Veilig Midden-Nederland.

Lokale teams van de gemeenten pakken alle vragen van en over gezinnen zo breed mogelijk op. Zij kunnen SAVE betrekken als vrijwillige hulp niet (meer) voldoende is of als de veiligheid in het geding is. Het gaat dan om situaties waarin de veiligheid en ontwikkeling van kinderen bedreigd wordt of om jongeren die afglijden in de criminaliteit. SAVE biedt gebiedsgerichte jeugdbescherming in de breedste zin van het woord: van advies, consult en onderzoek tot aan de uitvoering van gerechtelijke maatregelen.
SAVE werkt aanvullend op het lokale team in de buurt. SAVE werkt samen met betrokkenen en lokale hulp aan het herstel van een veilige situatie.

Sluit site