Waar ben je naar op zoek?

Studie & onderzoek

Bij Samen Veilig Midden-Nederland kun je in het kader van (het afronden van) je studie een onderzoek uitvoeren. Je kunt je met een eigen onderzoeksonderwerp aanmelden. Ook (onderzoeks)instellingen kunnen een onderzoeksaanvraag indienen. Soms bieden wij ook onderzoeksonderwerpen aan waar je naar kunt solliciteren.

Aanvragen onderzoek met eigen onderzoeksonderwerp

Wil jij in het kader van (het afronden van) je studie een onderzoek uitvoeren bij Samen Veilig Midden-Nederland?
Stuur dan een mail naar studie.onderzoek@samen-veilig.nl.
Geef in je mail duidelijk aan:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Onderzoek:
  • Naam van de opleiding
  • Naam van opleidingsinstituut/school
  • Het studiejaar (3e, 4e etc.) waarin je het onderzoek wilt doen
  • Duur van het onderzoek
  • Omschrijving onderzoeksvraag
  • Het soort onderzoek:
   • kortdurend/informatie (bijv. eenmalig gesprek/interview) of
   • uitgebreid (bijv. meerder gesprekken of interviews) of
   • afstudeeronderzoek of
   • anders, namelijk:

Wat gebeurt er na verzending van je aanvraag?
Een commissie beoordeelt je aanvraag op onder meer de relevantie van het onderwerp voor de praktijk van Samen Veilig Midden-Nederland. Belangrijk daarbij is of de te verwachten uitkomsten van het onderzoek van meerwaarde zijn voor cliënten en/of medewerkers van onze organisatie.

We streven ernaar je binnen 4 weken na je aanvraag te berichten of je je onderzoek kunt uitvoeren binnen Samen Veilig Midden-Nederland.
Let op: we krijgen met regelmaat meer aanvragen voor het doen van onderzoek dan onze capaciteit voor het begeleiden ervan mogelijk maakt. Mede om die reden wijzen we soms een aanvraag af.

Aangeboden onderzoeksonderwerpen

Momenteel biedt Samen Veilig Midden-Nederland geen onderzoeksonderwerpen aan waar je op kunt solliciteren.

Contact

Mail naar: studie.onderzoek@samen-veilig.nl

Sluit site