Waar ben je naar op zoek?

Missie & visie

Samen Veilig Midden-Nederland staat voor een veilig thuis voor iedereen. Wij treden op namens de overheid en de samenleving waar de veiligheid van kwetsbare burgers wordt bedreigd.

Veiligheid van kwetsbare burgers en het keren van de dreiging die de jeugdige voor zijn omgeving oplevert staan voor ons centraal.
Veiligheid is daarmee de ingang voor Samen Veilig: de SAVE werkwijze wordt alleen ingezet als de veiligheid in de opgroei- en opvoedsituatie van kinderen of de huiselijke situatie bij volwassenen in het geding is, en in combinatie daarmee mogelijk ook de ontwikkeling wordt bedreigd.

In onze ogen wordt een oplossing bereikt doordat een laagdrempelige hulpverlener met deskundigheid zich vanuit de directe omgeving met betrokkenheid en duurzaam verbindt aan een gezin(s-systeem). Samen Veilig sluit aan als expertise rondom veiligheid vereist is. Onze organisatie bestaat uit professionals die expert zijn op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling, jeugdbescherming en jeugdreclassering die kunnen adviseren, onderzoeken en begeleiden, met als doel de onveiligheid te beëindigen.

(fragmenten uit de Missie & visie Samen Veilig Midden-Nederland)

Bekijk de volledige Missie & visie:

Missie & visie Samen Veilig Midden-Nederland ↓ Download als pdf

Sluit site