Waar ben je naar op zoek?

Jaarverslagen

Samen Veilig Midden-Nederland brengt jaarlijks een jaarverantwoording uit. Daarin staat een toelichting op de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording. Het jaarbericht is de verkorte versie van de jaarverantwoording. Vanaf 2019 is dit jaarbericht voor het eerst opgesplitst naar de organisatie onderdelen van Samen Veilig Midden-Nederland: SAVE en Veilig Thuis Utrecht. Daar waar staat klachten bij de klachtencommissie wordt bedoeld het aantal hoorzittingen bij de klachtencommissie.

Op zoek naar jaarverslagen uit andere jaren? U kunt deze opvragen door een mail te sturen naar: communicatie@samen-veilig.nl

2020

Infographic Jaarbericht 2020 SAVE ↓ Download als pdf
Jaarverantwoording 2020 Samen Veilig Midden-Nederland ↓ Download als pdf
Infographic Jaarbericht Veilig Thuis Utrecht 2020 ↓ Download als pdf

2019

Verkort Jaarbericht SAVE 2019 ↓ Download als pdf
Jaarverantwoording 2019 Samen Veilig Midden-Nederland ↓ Download als pdf
Verkort Jaarbericht Veilig Thuis Utrecht 2019 ↓ Download als pdf

2018

Jaarverantwoording 2018 ↓ Download als pdf
Verkort Jaarbericht 2018 ↓ Download als pdf

2017:

Jaarverantwoording 2017 ↓ Download als pdf
Verkort jaarbericht 2017 ↓ Download als pdf

Sluit site