Waar ben je naar op zoek?

Jaarverslagen

Samen Veilig Midden-Nederland brengt jaarlijks een jaarverantwoording uit. Daarin staat een toelichting op de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording.

2017:

Jaarverantwoording 2017 ↓ Download als pdf
Verkort jaarbericht 2017 ↓ Download als pdf
Klachten & incidenten (jaarverslag 2017 Klachtencommissie) ↓ Download als pdf

2016:

Jaarverantwoording 2016 ↓ Download als pdf
Verkort Jaarbericht 2016 ↓ Download als pdf
Klachten & incidenten (jaarverslag 2016 Klachtencommissie) ↓ Download als pdf

2015:

Jaarverantwoording 2015 ↓ Download als pdf
Verkort Jaarbericht 2015 ↓ Download als pdf
Klachten & incidenten (jaarverslag 2015 Klachtencommissie) ↓ Download als pdf

Sluit site