Waar ben je naar op zoek?

Gecertificeerde Instelling

Samen Veilig Midden-Nederland voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen uit het normenkader Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Dit betekent dat we een gecertificeerde instelling zijn, die in opdracht van de gemeenten maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering mag uitvoeren.

Samen Veilig gaat voor de veiligheid van kinderen en voert daartoe de belangrijke taak van jeugdbescherming en jeugdreclassering namens de overheid uit. In de nieuwe Jeugdwet staat dat alleen gecertificeerde instellingen in opdracht van gemeenten deze taken mogen uitvoeren.

Het ministerie van Veiligheid & Justitie heeft hiervoor een normenkader ontwikkeld met criteria waaraan instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering moeten voldoen. Het normenkader bevat tientallen eisen die betrekking hebben op de organisatie, de professional, het methodisch handelen en de ketensamenwerking.

Het Keurmerkinstituut toetst in opdracht van het ministerie van Veiligheid & Justitie of een organisatie aan alle eisen voldoet en overhandigt bij een positieve beoordeling het certificaat. Het certificaat wordt in principe voor drie jaar verleend, maar ieder jaar toetst het Keurmerkinstituut in een auditronde of de organisatie nog voldoet aan de kwaliteitseisen uit het normenkader.

Het Keurmerkinstituut heeft Samen Veilig Midden-Nederland in september 2014 (toen nog Bureau Jeugdzorg Utrecht) het certificaat verleend. Daarmee voldoet Samen Veilig Midden-nederland aan de gestelde kwaliteitseisen uit het normenkader Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Dit betekent dat we vanaf het moment van in werking treden van de nieuwe Jeugdwet (1 januari 2015) een gecertificeerde instelling zijn, die in opdracht van de gemeenten maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering mag uitvoeren.

Sluit site