Waar ben je naar op zoek?

Bestuur

Samen Veilig Midden-Nederland is een stichting.
De officiële naam is dan ook Stichting Samen Veilig Midden-Nederland.
Het bestuur is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur Samen Veilig Midden-Nederland:

    • Mevr. Krijnie Schotel
    • Dhr. Paul Janssen

Het Bestuur is via het Hoofdkantoor bereikbaar

Raad van Toezicht Samen Veilig Midden-Nederland

De Raad van Toezicht (RvT) van Samen Veilig bestaat sinds 1 januari 2016 uit zes personen: één voorzitter en vijf raadsleden.

De functie van de RvT is het toezicht houden op de bestuurders. In hoofdlijnen volgen zij de beslissingen die op strategisch niveau gemaakt worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn de positionering van Samen Veilig, de inrichting van de organisatie en de financiële situatie. Met de kennis en expertise die zij in huis hebben, informeren en adviseren zij de bestuurder.

De RvT heeft haar werkwijze vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht Samen Veilig Midden-Nederland.
De Raad van Toezicht is via de mail bereikbaar

Sluit site