Waar ben je naar op zoek?

ANBI gegevens

Stichting Samen Veilig Midden-Nederland wordt door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Ter verantwoording van die status vindt u hier een overzicht van gegevens over o.a. doel & beleid van de organisatie, bestuurssamenstelling en portefeuille-verdeling, beloningsbeleid en wijze van verantwoorden.

Stichting Samen Veilig Midden-Nederland

 • Kamer van Koophandel: 41177220
 • RSIN/fiscaal nummer: 002884124L01

Contactgegevens

 • Bezoekadres: Tiberdreef 8, 3561 GG Utrecht
 • Postadres: Postbus 13060, 3507 LB Utrecht
 • Tel: 030 242 78 00

Raad van Toezicht

 • dhr. H. (Hans) Schoo (voorzitter)
 • mw. M.(Mieke) L. Bot (lid)
 • mw. A. (Anneke) Menger (lid)
 • dhr. M. (Mohamed) Sini (lid)
 • dhr. D.J. (Dirk Jan) van der Zeep (lid)

Bestuur

 • Mevrouw Krijnie Schotel
  Portefeuilles:

  • Veilig Thuis Utrecht
  • Ondernemingsraad
  • Cliëntenraad en cliëntambassadeurs
  • Klachtenprocedures
  • Expertisecentrum
  • Juristen
  • Beleid
  • Communicatie
 • De heer Paul Janssen
  Portefeuilles:

  • alle SAVE regio’s in de provincies Flevoland en Utrecht
  • Financiën
  • HRM
  • Informatie Management
  • Business Control
  • Facilitair & recepties
  • Veranderagenda

Doelstelling
Samen Veilig Midden-Nederland staat voor een veilig thuis voor iedereen. Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene en iedere volwassene heeft het recht op een veilig thuis.
Veiligheid van kwetsbare burgers én het keren van de dreiging die de jeugdige voor zijn omgeving oplevert staan voor ons centraal. Wij treden op namens de overheid en de samenleving waar de veiligheid van kwetsbare burgers wordt bedreigd. We laten niet los totdat een gezin het (eventueel met hulp) weer zelf kan.

Wij onderscheiden ons van zorgaanbieders of aanbieders van jeugdhulp doordat wij ten principale niet werken op basis van een cliëntvraag, maar op basis van een maatschappelijke opdracht om burgers te beschermen.

Beleid stichting
Samen Veilig Midden-Nederland werkt met cliënten en partners volgens de SAVE-werkwijze, die we met gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming en William Schrikker Groep hebben ontwikkeld. SAVE staat voor Samenwerken aan Veiligheid. Veiligheid is daarmee de ingang voor Samen Veilig: de SAVE-werkwijze wordt alleen ingezet als de veiligheid in de opgroei- en opvoedsituatie van kinderen of de huiselijke situatie bij volwassenen in het geding is, en in combinatie daarmee mogelijk ook de ontwikkeling wordt bedreigd. Omdat veiligheid en ontwikkeling basisrechten zijn, en omdat deze rechten (mogelijk) in het geding zijn bij alle jeugdigen en volwassenen die met de SAVE werkwijze worden ondersteund, gelden ze als primaire doelen bij alle diensten van de SAVE werkwijze. SAVE is niet statisch maar continu in ontwikkeling.

Beloningsbeleid
Het salaris van het bestuur en de medewerkers is volgens de richtlijnen van de CAO Jeugdzorg.

Jaarrekening en verantwoording
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland brengt jaarlijks een jaarverantwoording uit.
Daarin staat een toelichting op de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording.
U vindt de actuele jaarverantwoording op de pagina met jaarverslagen.

Sluit site