Waar ben je naar op zoek?

Over ons

Veilig Thuis Utrecht maakt onderdeel uit van Samen Veilig Midden-Nederland.

Samen Veilig Midden-Nederland komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind of als er sprake is van geweld in de huiselijke sfeer. Naast Veilig Thuis Utrecht maakt ook SAVE Jeugdbescherming onderdeel uit van Samen Veilig Midden-Nederland.

Voor meer informatie over Stichting Samen Veilig Midden-Nederland, bezoek www.samen-veilig.nl. Bekijk ook onze organigram.

Over Veilig Thuis Utrecht

Veilig Thuis werkt landelijk en bestaat uit 26 regionale organisaties. Veilig Thuis Utrecht is één van die regionale organisaties en is het advies- en meldpunt voor zorgen over inwoners uit de provincie Utrecht.
In opdracht van de Utrechtse gemeenten maakt Veilig Thuis Utrecht onderdeel uit van Samen Veilig Midden-Nederland.

Veilig Thuis Utrecht biedt informatie en advies bij vragen en zorgen omtrent mishandeling en huiselijk geweld over inwoners van de provincie Utrecht.
Maakt iemand melding van zorgen, dan onderzoekt Veilig Thuis Utrecht de zorgen en schakelt indien nodig hulpverlening in.

Veilig Thuis Utrecht is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Ook leerkrachten, huisartsen en andere professionals kunnen contact opnemen met Veilig Thuis Utrecht om advies te vragen, zorgen te bespreken of een melding te doen. Als er direct iets moet gebeuren is Veilig Thuis Utrecht ook buiten kantoortijden bereikbaar.
Veilig Thuis Utrecht neemt naast meldingen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling ook meldingen aan van binnenlandse mensenhandel. Denk bij dit laatste aan bijvoorbeeld seksuele uitbuiting.

Veilig Thuis Utrecht werkt intensief samen met de lokale hulpverleners, de medische keten, de veiligheidsketen (zoals de Raad voor de Kinderbescherming, politie en openbaar ministerie) en de SAVE-teams van Samen Veilig Midden-Nederland.

Over SAVE Jeugdbescherming

SAVE Jeugdbescherming voert in opdracht van de gemeenten maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering uit. SAVE Jeugdbescherming heeft de provincie Flevoland en Utrecht als werkgebied. SAVE Jeugdbescherming is een zogeheten gecertificeerde instelling. Dat wil zeggen dat SAVE Jeugdbescherming gecertificeerd en daarmee bevoegd is voor het mogen uitvoeren van deze maatregelen. SAVE Jeugdbescherming maakt onderdeel uit van Samen Veilig Midden-Nederland.

Lokale teams van de gemeenten pakken alle vragen van en over gezinnen zo breed mogelijk op. Zij kunnen SAVE Jeugdbescherming betrekken als vrijwillige hulp niet (meer) voldoende is of als de veiligheid in het geding is. Het gaat dan om situaties waarin de veiligheid en ontwikkeling van kinderen bedreigd wordt of om jongeren die afglijden in de criminaliteit. SAVE Jeugdbescherming biedt gebiedsgerichte jeugdbescherming in de breedste zin van het woord: van advies, consult en onderzoek tot aan de uitvoering van gerechtelijke maatregelen.
SAVE Jeugdbescherming werkt aanvullend op het lokale team in de buurt. SAVE Jeugdbescherming werkt samen met betrokkenen en lokale hulp aan het herstel van een veilige situatie.

Sluit site