Waar ben je naar op zoek?

Vooraankondiging: 8 oktober Conferentie ‘Geweld in gezinnen’

Geweld in gezinnen, het komt (te vaak) voor.

In 2016 begonnen we een jaarlijkse conferentiereeks, onder de titel Geweld in Gezinnen, om professionals handvatten te bieden te handelen in de verschillende fasen die we kunnen onderscheiden. Tot nu toe hebben we stilgestaan bij de thema’s ‘signaleren en melden’, ‘gemeld….en nu?’ en ‘stoppen van geweld’.

Ook dit jaar organiseren we weer een conferentie in deze reeks, met als centraal thema ‘traumaverwerking en herstel’. Want met het stoppen van geweld is de impact daarvan niet verdwenen voor betrokkenen, terwijl professionals dan (vaak) de betrokkenen loslaten. We willen in de conferentie inzoomen op hoe geweld doorwerkt in een mensenleven en wat jij kan betekenen in de fase van traumaverwerking en herstel.

Reserveer alvast de datum voor deze middagbijeenkomst (vanaf 12 uur) in je agenda.
Een uitnodiging met mogelijkheid tot aanmelden volgt begin juli.

Voor wie is deze conferentie bedoeld?
Professionals uit provincie Utrecht werkzaam bij primair, voortgezet en speciaal onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, lokale (wijk)teams, (jeugd)gezondheidszorg, huisartsen, kinderartsen, verloskundigen, kraamzorg, GGZ, jongerenwerk, welzijnsorganisaties, gemeenten (w.o. beleidsmedewerkers, leerplicht), Werk & Inkomen, Raad voor de Kinderbescherming, Samen Veilig Midden-Nederland, Politie, Reclassering, Justitie.

Samenwerking
De conferentie wordt georganiseerd door gemeenten verbonden in de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Utrecht in samenwerking met GGD regio Utrecht, Veilig Thuis Utrecht, buurtteams Utrecht, Hogeschool Utrecht en het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS).

Kosten

Sluit site