Waar ben je naar op zoek?

Symposium ‘Samen suïcide voorkomen’

Op maandag 20 mei organiseert Veilig Thuis Utrecht in samenwerking met Altrecht een symposium rondom suïcide. We willen hiermee meer aandacht vragen voor jongeren die te maken krijgen met suïcidaliteit. Naast kennisoverdracht willen we nadrukkelijk de huidige ketensamenwerking rondom dit thema verder versterken.

Programma:

 • 11.00 uur: Inloop & inschrijven workshops
 • 11.30 uur: Welkom & inleiding
 • 11.45 uur: ‘Suïcidale jongeren laat je niet los’
  Lezing door Jan Meerdinkveldboom

  In deze lezing komen de  factoren die suïcidaal gedrag bevorderen aan bod, evenals de wijze waarop het risico getaxeerd kan worden. Jan Meerdinkveldboom zet uiteen wat de grondbeginselen zijn van suïcidepreventie, welke rol ouders van jeugdigen kunnen spelen en welke valkuilen er voor hulpverleners zijn.
  Jan Meerdinkveldboom is meer dan 30 jaar Kinder- & jeugdpsychiater geweest en heeft zich intensief beziggehouden met suïcidale jongeren.
 • 12.30 uur: Dialoog tussen een ervaringsdeskundige en een psychotherapeut 
  Carlijn Mol & Jacquelijne Schraven (psychotherapeut bij Altrecht) staan stil bij de ervaringen, knelpunten en dilemma’s die worden ervaren in het behandelen van suïcidaliteit. Zij gaan in op werkzame en niet werkzame strategieën.
 • 13.30 uur: Lunch
 • 14.15 uur: Workshop ronde 1 (inschrijven tijdens inloop)
 • 15.15 uur: Korte pauze
 • 15.30 uur: Workshop ronde 2 (inschrijven tijdens inloop)
 • 16.30 uur: Afsluiting

Workshops:
Er zijn twee workshoprondes. U kunt in elke ronde deelnemen aan één van onderstaande workshops. Tijdens de inloop kunt u zich, zolang er plaats is, inschrijven op de workshops van uw voorkeur. Per workshop is er plaats voor 20 deelnemers.

 • Workshop 1: Suïcide, maak er een einde aan 
  Door: Jacquelijne Schraven (Psychotherapeut Altrecht)
  Suïcidaliteit is voor veel zorgverleners een gevoelig onderwerp en roept behandelverlegenheid op. De combinatie van behandelverlegenheid, te weinig consultatiemogelijkheden en onvoldoende samenwerkingsafspraken leidt vaak tot (onnodige) behandelbreuken, verwijzingen en inschakelen van de crisisdienst. Tijdens deze workshop staat u stil bij de ontwikkelingen en initiatieven uit de Utrechtse zorgketen die bedoeld zijn om de zorg aan suïcidale jongeren te verbeteren en waarbij de samenwerking tussen de ketenpartners een leidend uitgangspunt is.
 • Workshop 2: Gespreksvaardigheden bij suïcide gedachten: signaleren, doorvragen en verwijzen
  Door: Ellen Leyds (GZ Psycholoog 113 Zelfmoordpreventie)
  Tijdens deze workshop staat u stil bij het signaleren en bespreekbaar maken van zelfmoordgedachten. Hoe vraag je door op wanhoop, plannen, gedachten? Hoe maak je een inschatting van de ernst? U oefent dit tijdens de workshop met diverse gesprekstechnieken.
 • Workshop 3: Achter gesloten deuren. Veilig Thuis op een gesloten afdeling?
  Door: Renate Floor (Kinder- & jeugdpsychiater UMC Utrecht) & Diana Klappe (Leidinggevende GGZ/JZ+ Intermetzo)
  Suïcidaliteit is veel voorkomend bij jongeren met en zonder een psychiatrische stoornis. De vraag die in deze workshop centraal staat: ‘Wanneer is opname op een kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling geïndiceerd en wanneer gaat de voorkeur uit naar een (gesloten) jeugdzorgsetting?’. Aangezien er vooralsnog geen richtlijnen zijn, zal er veel aandacht zijn voor de klinische praktijk. De visie vanuit jeugdzorg zal worden toegelicht en vanuit de kinder- & jeugdpsychiatrie zal u meegenomen worden in de (on)mogelijkheden op een gesloten afdeling. Tot slot zullen ook de verschillen in wet- en regelgeving en het vinden van passende plekken aan bod komen. Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan de workshop en hopen mede door uw inbreng een stap verder te komen in de zorg voor deze complexe maar zeker uitdagende doelgroep.
 • Workshop 4: Secundaire traumatisering bij professionals
  Door: Hannie Vermeulen (Behandelcoördinator Lijn5), Marion Rusius (Leidinggevende Lijn5), Grietje van de Burg (Groepsleider Lijn5) en Harmke Bergenhenegouwen (sr. Staf Gedragswetenschapper Samen Veilig Midden-Nederland)
  Omgaan met cliënten met borderline of automutilatie kan veel vragen van professionals. Hoe voorkom je dat je hier als professional zelf last van krijgt? In deze workshop staan wij stil bij het proces van secundaire traumatisering. Ook is er aandacht voor de preventie vanuit de leidinggevende en doet een ervaringsdeskundige haar verhaal.
 • Workshop 5 Suïcidaliteit onder de LHBT-ers
  Door: Kris van Veen (Kwartiermaker bij 113 Zelfmoordpreventie)
  Mensen die lesbisch, homo, bi en/of transgender (LHBT) zijn of die die gevoelens hebben, staan voor extra uitdagingen in vergelijking met anderen. Negatieve reacties, pesten en geweld komen veel voor. Dit maakt LHBT’ers kwetsbaar voor onder meer depressie en zelfmoord. Kris van Veen zal, o.a naar aanleiding van zijn eigen ervaringen, inzoomen op de beschermende – en risicofactoren voor deze doelgroep. Tevens zal hij een vertaalslag maken naar wat je als hulpverlener kunt doen als jouw cliënt hiermee worstelt.

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: aanmelden@samen-veilig.nl.
Er is slechts beperkt plaats, dus wees er snel bij!
Bent u onverhoopt toch verhindert? Dan vragen wij u dit bij ons te melden zodat anderen in uw plaats kunnen komen.

Praktische informatie:

 • Datum & tijd: Maandag 20 mei, 11.00 – 17.00 uur
 • Locatie: Colour Kitchen, Pr. Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht
 • Kosten: deelname is gratis
 • Lunch: de lunch is inbegrepen

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Steunfonds Jeugdhulpverlening Midden-Nederland te Utrecht. 

Kosten
Aan dit evenement zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden
aanmelden@samen-veilig.nl

Sluit site