Waar ben je naar op zoek?

Congres: Welkom in mijn leven

Op 19 maart 2020 organiseren Veilig Thuis Utrecht, De Waag Nederland, Lokalis, Buurtteams Sociaal en Moviera het congres ‘Welkom in mijn leven’ over het effect en de gevolgen van de aanwezigheid van hulpverlening voor cliënten en hun systeem. Het congres is voor professionals en vrijwilligers uit de stad Utrecht (zie hieronder bij ‘doelgroep’).

Thema
Jij bent professional en je doet je werk met veel compassie en enthousiasme. Voor jou is het de normaalste zaak van de wereld dat je het leven van je cliënten binnen mag stappen. Maar hoe is dat voor cliënten om jou in hun leven te ontvangen? Wat voor effect heeft jouw handelen voor het cliëntensysteem? Ben jij je daar bewust van? Zijn zij blij met jouw komst en jouw interventies? Wat gebeurt er als je hun huis verlaat en naar je eigen huis gaat? Kun je vertrouwen hebben dat het niet gaat escaleren? En wat als het wel escaleert? Wie is er dan voor hen? Tijdens dit congres belichten diverse professionals en ervaringsdeskundigen dit thema vanuit verschillende invalshoeken.

Programma
12.00 – 12.30 Inloop met koffie/thee, iets lekkers en inschrijving workshops
12.30 – 12.40 Opening Marleen van Eindhoven, bestuurder Moviera
12.40 – 13.10 Laat je verrassen: theatergroep De Waag o.l.v. theaterdocente Petra van de Brandt
13.10 – 13.30 Verplaatsen naar de workshops
13.30 – 14.30 Workshopronde 1
14.30 – 14.40 Verplaatsen naar de plenaire zaal
14.40 – 15.10 Pauze en Theatergroep De Waag
15.10 – 15.30 Verplaatsen naar de workshops
15.30 – 16.30 Workshopronde 2
16.30 -16.45 Verplaatsen naar de plenaire zaal
16.45 – 17.00 Afsluiten en uitdelen gadgets

Praktische informatie
Het symposium vindt plaats op donderdag 19 maart van 12.00 – 17.00 uur in de Van der Hoevenkliniek en De Waag in Utrecht: Willem Dreeslaan 2, 3515 GB Utrecht. in Utrecht. Deelname is gratis. Het congres biedt plaats aan 120 deelnemers.

Doelgroep
Het congres is bedoeld voor professionals en vrijwilligers uit de stad Utrecht: politie, Lokalis, Buurtteams Sociaal, praktijkondersteuners huisartsen, KOOS, Spoor030, Veilig Thuis Utrecht, SAVE, reclassering, Moviera, GGDRU en GGZ.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via aanmelden@samen-veilig.nl. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Duska Sabljic, preventiemedewerker Veilig Thuis Utrecht. Ook journalisten zijn van harte welkom. Journalisten kunnen zich aanmelden via communicatie@samen-veilig.nl. Vol = vol!

Graag tot ziens op 19 maart!

Duska Sabljic


Workshop 1
Thema: Het effect van de interventie en de gevolgen van de aanwezigheid van het crisisteam voor de cliënten en zijn/haar systeem.
Workshopgevers: Corrie van Ravenhorst en Jonathan van der Kamp (crisisteam Veilig Thuis Utrecht)
“Ik snap dat u schrikt, kunnen we binnen even verder praten?” Zo maar een zin waarmee we als medewerkers van het crisisteam van Veilig Thuis bij mensen aan de deur komen. Vaak zonder aankondiging. Veel van de zorgen die bij Veilig Thuis worden gemeld lijken acuut. In de regio Utrecht is het zo geregeld dat het crisisteam deze meldingen oppakt en een inschatting maakt van de veiligheid. In deze workshop nemen we jullie mee in ons dagelijks werk als crisisteammedewerker. Wij geven jullie een inkijk in ons handelen. De ene keer blijkt dat er niet zo veel aan de hand is. Een andere keer zijn de zorgen terecht of komen er zelfs meer zorgen aan de oppervlakte en moeten we direct doorpakken. Een enkele keer zijn mensen blij dat we komen, maar vaak stuiten we op weerstand. Een weerstand die goed te verklaren is en waarmee medewerkers passend en creatief om moeten gaan.

Workshop 2
Thema: Uithuisplaatsing als veiligheidsmaatregel tegen traumatisering en dan…
Workshopgevers: Christel Kraaij (klinisch psycholoog GGZ Centraal) en Mirjam Verveer (ervaringsdeskundige)
Weleens benieuwd geweest naar hoe een uit huis geplaatste jongere het leven vervolgt? Hoe kijkt zij daar later, als volwassene, op terug? Wat is er goed aan geweest en wat lastig? Wat kun je leren als betrokken instantie van een ervaringsdeskundige? En hoe speelt trauma een rol in die ervaringen: op dat moment en in het latere leven? Deze en andere vragen komen in deze workshop aan bod. Mirjam en Christel delen hun ervaringen en beantwoorden vragen naar aanleiding van hun verhaal. Ook is er ruimte voor casuïstiek.
Mirjam is op haar 15e uit huis geplaatst en heeft door traumatische gebeurtenissen diepe dalen meegemaakt waardoor zij uiteindelijk vast is gelopen in haar leven.

Workshop 3
Thema: Juridische kant van zaken vanuit cliëntperspectief
Workshopgever: Mr (A) Bram van Iterson, Hogeschooldocent
Welke rechten heeft een cliënt? Hoe werkt een inzageverzoek? Een inzageverzoek in een politiedossier, werkt dat anders dan een inzageverzoek in een dossier van Veilig Thuis? En hoe zit dat met een verzoek tot verwijderen of correctie? Of een ouder kan zich niet vinden in een gestelde diagnose van een kind, wat kan een ouder dan doen? Hoe veranderen rechten als ouders gescheiden zijn? Of wanneer er een OTS is uitgesproken?
In deze workshop verkennen we welke rechten een cliënt heeft en wat dit kan betekenen voor jou als professional.

Workshop 4
Thema: Pleger perspectief – ervaringsdeskundige
Workshopgevers: Jurgen Damen en Ellen Vermeulen, ervaringsdeskundigen (Moviera)
De hulp in situaties bij huiselijk geweld is met name in eerste instantie gericht op de slachtoffers en het bieden van veiligheid. In een crisis is dat helpend maar voor structurele veiligheid is meer nodig dan het wegnemen van onveiligheid. Om weer een gezonde balans te vinden in een gezin, moet ieder lid van het gezin gehoord en gezien worden. Als hulpverlener is je positie ‘meerzijdig partijdig’. Om die plaats in te kunnen nemen is het belangrijk je te verdiepen in het perspectief van een pleger: hoe ga je als hulpverlener om met een pleger? Wat zijn/haar (on)bewuste redenen om in een geweldsituatie te blijven? Wat heeft hij/zij nodig?
In deze interactieve workshop ontdek je het perspectief van een pleger van geweld zodat je meer begrip en handvatten krijgt om meerzijdig partijdig te kunnen zijn.

Workshop 5
Thema: De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling: “Melden?!? Ik dacht het niet, we laten de kinderen niet uit huis plaatsen!”
Workshopgevers: Josine Pieneman en Bianca Nieuwenhuizen, beiden GZ psycholoog bij De Waag
Bij vermoedens van huiselijk geweld zijn professionals wettelijk verplicht de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken. De meldcode helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling, maar wat als de betrokkenen dit niet (direct) als hulp ervaren? Hoe bekwaam voel je je als professional om je zorgen bespreekbaar te maken? En meld je ook als huiselijk geweld juist de aanmeldreden voor (forensische) hulp is? Angst voor weerstand of het op het spel zetten van de behandelrelatie kunnen handelingsverlegenheid met zich meebrengen.
Iedere organisatie of zelfstandige professional ontwikkelt een eigen meldcode met daarin 5 vaste stappen. In deze workshop kijken we met jullie op interactieve wijze naar de meldcode en gaan we ‘gluren bij de buren’. Wij geven een inkijkje in de manier waarop De Waag de meldcode hanteert. We nodigen jullie uit om onderling van gedachten te wisselen over het toepassen van de meldcode door bijvoorbeeld ervaringen, de do’s en don’ts van het in gesprek brengen van zorgen en de samenwerking met andere hulpverleners te bespreken.
~ Als je de hulp van een ander accepteert, betekent dat niet dat je gefaald hebt. Het betekent dat je er niet alleen voor staat ~

Workshop 6
Thema: Bewustwording van de eigen hulpverleningshouding
Workshopgever: Jeffrey de Laaf, medewerker cliëntparticipatie bij Lokalis
In deze workshop vertellen ervaringsdeskundigen over hun ervaringen binnen de (jeugd)hulpverlening en wat zij daarin belangrijk vonden én vinden. Het is de bedoeling om tot een mooie dialoog te komen waarin het effect van de aanwezigheid en houding van hulpverleners centraal staat. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van ‘sleutels’ die opgehaald zijn door kinderen, jongeren, (pleeg)ouders en (jeugd)professionals. Verhalen van o.a. jongeren spreken tot de verbeelding van mensen, maken duidelijk waar het om draait bij hulpverlening en bieden aangrijpingspunten voor je eigen praktijk. De workshop is op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid.

Workshop 7
Thema: Samenwerken bij huiselijk geweld in het veiligheidshuis
Workshopgever: Sanne van Wenum, systeemtherapeut bij het ForFACT team (De Waag)
Professionals die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld kunnen elkaar, bij risicovolle casussen, treffen in een veiligheidshuis. Het constructief met elkaar verbinden van professionals uit de domeinen zorg en veiligheid vormt hierbij een interessante uitdaging. In deze workshop wordt er op zoek gegaan naar factoren die ketensamenwerking in de aanpak van huiselijk geweld kunnen belemmeren en naar factoren die juist een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de samenwerking.

Aanmelden
dsabljic@samen-veilig.nl

Sluit site