Waar ben je naar op zoek?

Conferentie Geweld in Gezinnen

Dit jaar staat ervaringsdeskundigheid centraal. Want aan wie kun je beter vragen wat geholpen zou hebben dan aan een voormalig slachtoffer van kindermishandeling? Wie kan beter uitleggen hoe een bepaalde dynamiek werkt dan een dader zelf? En wie kan beter vertellen wat heeft geholpen dan iemand die daadwerkelijk geholpen is?

Het congres staat niet alleen in het teken van ervaringsdeskundigheid, maar wordt ook volledig door een groep ervaringsdeskundigen georganiseerd. Daarnaast brengen sprekers en workshopleiders ook eigen ervaringsdeskundigheid in. Tijdens de bijeenkomst krijgt u plenair én in workshops handvatten om beter toegerust te zijn in de complexiteit die situaties van huiselijk geweld met zich meebrengen.

Aanmelden
De uitnodiging voor het congres, met mogelijkheid tot aanmelden, volgt in september 2021.

Samenwerking
De conferentie wordt georganiseerd door ervaringsdeskundigen, gemeenten verbonden in de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Utrecht, GGD regio Utrecht, Veilig Thuis Utrecht, buurtteams sociaal Utrecht en Hogeschool Utrecht samenwerkend binnen het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS).

Doelgroep
De conferentie is bedoeld voor professionals uit provincie Utrecht werkzaam bij primair, voortgezet en speciaal onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, lokale (wijk)teams, (jeugd)gezondheidszorg, jeugdzorg, huisartsen, kinderartsen, verloskundigen, kraamzorg, GGZ, jongerenwerk, welzijnsorganisaties, gemeenten (w.o. beleidsmedewerkers, leerplicht), Werk & Inkomen, Raad voor de Kinderbescherming, Samen Veilig Midden-Nederland, Politie, Reclassering, Justitie.

Sluit site