Waar ben je naar op zoek?

In gesprek met het RIVM over de impact van corona op ons werk

Sinds de uitbraak van corona doet het RIVM onderzoek naar de invloed die de coronamaatregelen hebben op het dagelijks leven van mensen. In het kader van dat onderzoek zijn in juli ook 2 medewerkers van Samen Veilig Midden-Nederland geïnterviewd over de impact van corona op hun werk. Hun verhaal is nu op de site van het RIVM gepubliceerd: In de jeugdzorg moet je de ander tevoorschijn luisteren.

Sinds de uitbraak van COVID-19 doet de Corona Gedragsunit van het RIVM gedragswetenschappelijk onderzoek naar hoe inwoners in Nederland omgaan met de coronamaatregelen en wat die voor hen betekenen. Daarom brengt het RIVM verschillende situaties en perspectieven in beeld: wat betekenen de coronamaatregelen bijvoorbeeld voor mensen in hun thuissituatie, op het gebied van werk, zorg, sport en recreatie of onderwijs? Voor jongeren, mensen met een chronische aandoening, zorgprofessionals, leerkrachten en ondernemers? Het RIVM doet dit o.a. door middel van narratief onderzoek; door in gesprek te gaan met verschillende mensen. Deze gesprekken worden uitgewerkt en op de site van het RIVM gepubliceerd onder de noemer ‘Voorbeelden uit de praktijk’.

Het RIVM was ook benieuwd naar hoe de medewerkers in de jeugdzorg tijdens corona gewerkt hebben binnen het spanningsveld van de eigen (arbeids)veiligheid (niet besmet raken) en de veiligheid die zij willen bieden aan kinderen en volwassenen in zorgelijke situaties. Met die vraag hebben zij Samen Veilig Midden-Nederland benaderd. Annechien Witteveen (Veilig Thuis Utrecht) en Ronald Bleeker (SAVE Jeugdbescherming) hebben daarop meegewerkt aan het onderzoek. In hun verhaal ‘In de jeugdzorg moet je de ander tevoorschijn luisteren’ weten zij een treffend en inspirerend beeld te schetsen.

Door veel verschillende voorbeelden naast elkaar te leggen en te analyseren, creëert het RIVM inzicht in gedrag, de worstelingen en creativiteit van mensen. Uiteindelijk analyseert het RIVM alle voorbeelden met als doel hiervan te leren en kennis te genereren. De resultaten van deze reflectie worden vervolgens gedeeld via een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift.

Sluit site