Waar ben je naar op zoek?

Landelijke campagne Huwelijksdwang en Achterlating

Vandaag, 17 juni, start de landelijke campagne Huwelijksdwang en Achterlating. Veilig Thuis is mede verantwoordelijk voor de hulp aan slachtoffers van huwelijksdwang en/of (dreigende) achterlating.

In Nederland worden jaarlijks jongeren of jongvolwassenen achtergelaten of gedwongen tot een huwelijk in het buitenland, terwijl ze dachten op vakantie of familiebezoek te gaan. Hoewel deze problematiek het hele jaar door speelt is de vakantieperiode extra risicovol. Dit jaar is er extra aandacht voor huwelijksdwang, achterlating en vrouwelijke genitale verminking (ook wel meisjes-of vrouwen besnijdenis genoemd) met de inzet van een landelijke campagne. De campagne start op 17 juni en loopt tot de start van de zomervakantie.

Ook als professional kun je te maken krijgen met deze vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De Wet Meldcode is hierop van toepassing. Echter bij huwelijksdwang en achterlating is het belangrijk dat je eerst (anoniem) contact opneemt met Veilig Thuis voor advies voordat je in gesprek gaat met de jongere.

“Misschien kom ik wel niet terug na de zomer”

Wacht niet tot de zomervakantie
Melissa de Groot, gedragswetenschapper Veilig Thuis Utrecht: “Vlak voor de schoolvakanties ontvangt Veilig Thuis vaak een flinke toename van adviesvragen of meldingen vanuit scholen met zorgen over hun leerlingen. Het is echter belangrijk om bij vermoedens direct contact op te nemen met Veilig Thuis, zodat wij nog voor de school sluit, contact kunnen opnemen met hen. Dit voorkomt vertraging!”

Toolkit
Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating stelt een toolkit beschikbaar met een folder voor (mogelijke) slachtoffers, een podcast over de campagne en een video over tips en signalen. Ook hebben zij een signalenkaart huwelijksdwang en achterlating gemaakt met tips over het herkennen van signalen en hoe je in gesprek kunt gaan. Maak hier gebruik van!

Neem contact op met Veilig Thuis
Heb je vermoedens of signalen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Veilig Thuis. Je kunt vragen stellen en je zorgen delen. De medewerker luistert aandachtig, zet alles met je op een rij en geeft advies. Als je wilt, kun je ook anoniem blijven. Voor het maken van een melding, vragen of advies kun je bellen naar 0800 2000 of een mail sturen naar veiligthuis@samen-veilig.nl.

Sluit site