Waar ben je naar op zoek?

Naar schatting 115.000 ouderen per jaar hebben te maken met ouderenmishandeling

Veilig en beschermd ouder worden gun je iedereen. Toch heeft op jaarbasis 1 op de 50 ouderen in Nederland te maken met een vorm van ouderenmishandeling. Dat zijn naar schatting 115.000 ouderen in 2020! Het probleem blijft veelal ongezien door onwetendheid, ontkenning of onvermogen om signalen af te geven en het geweld zichtbaar te maken. De bestrijding van ouderenmishandeling vraagt altijd aandacht, maar op 15 juni, de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling, staan we in de hele wereld hier extra bij stil.

Bij Veilig Thuis Utrecht zijn in 2020 180 meldingen binnengekomen en 311 adviezen gegeven met betrekking tot ouderenmishandeling. Om ouderenmishandeling tegen te gaan, is het belangrijk dat iedereen die zorgen heeft in actie komt.

Wat is ouderenmishandeling?
Ouderenmishandeling is grensoverschrijdend gedrag naar ouderen (65-plussers) door een persoon van wie de oudere afhankelijk is. Voorbeelden zijn het stevig beetpakken als de oudere niet luistert, ongevraagd beslissingen nemen voor de oudere of eigen boodschappen doen van het huishoudgeld van de oudere. Het begint vaak klein, maar kan van kwaad naar erger gaan. Ouderenmishandeling kan gaan om lichamelijke of psychische mishandeling, verwaarlozing, financieel misbruik of seksueel misbruik. Financiële uitbuiting komt verreweg het meest voor.

Wat maakt het probleem zo ingewikkeld?
Nederland vergrijst en ouder worden brengt een groot aantal veranderingen met zich mee. Door ouderdom en chronische aandoeningen krijgen ouderen te maken met eenzaamheid en functioneringsproblemen, bijvoorbeeld als het over mobiliteit en zelfzorg gaat. Ook de cognitieve ontwikkeling kan afnemen of verstoord raken naarmate de leeftijd vordert. Denk bijvoorbeeld aan dementie. Dit maakt het langer zelfstandig thuis wonen moeilijk en maakt hen (meer) afhankelijk van anderen voor zorg en activiteiten. Door die toenemende emotionele, fysieke en/of financiële afhankelijkheid, zijn ouderen kwetsbaar voor allerlei vormen van misbruik. Een oudere geeft meestal niet aan dat hij hiermee te maken heeft. Uit angst, uit schaamte of omdat hij daar niet meer toe in staat is. Bovendien is hun netwerk vaak klein en hebben veel ouderen niet geleerd om hulp te vragen. Het gevolg is dat signalen uitblijven en zorg en hulp niet ingezet worden. Juist daarom is het belangrijk dat signalen van (vermoedens van) ouderenmishandeling worden besproken of gemeld bij Veilig Thuis.

Wat doet Veilig Thuis Utrecht?
Veilig Thuis Utrecht organiseert op 15 juni een voorlichting over financieel misbruik voor lokale teams van de gemeenten. Ook is er een signaleringskaart beschikbaar over financieel misbruik. Gedurende het hele jaar is het Expertiseteam van Veilig Thuis Utrecht bereid een voorlichting over (een vorm van) ouderenmishandeling te geven. Zij zijn bereikbaar via voorlichting@samen-veilig.nl.

Iedereen die zich zorgen maakt over een oudere, kan zich wenden tot Veilig Thuis Utrecht voor advies of een melding. Als je belt naar 0800 2000 krijg je een medewerker aan de lijn, die aandachtig naar je verhaal luistert. Deze medewerker zet alles met je op een rij, beantwoordt vragen en geeft advies. Ook kijkt hij of zij samen met jou welke hulp er nodig is. Als je wilt, kun je anoniem blijven. Je kunt ook chatten via de website www.veiligthuisutrecht.nl.


Op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/ouderenmishandeling is nog meer informatie te vinden over wat iemand zelf kan doen.

Sluit site