Waar ben je naar op zoek?

De impact van corona op Veilig Thuis Utrecht

De managers bij Veilig Thuis Utrecht krijgen regelmatig vragen van professionals over de impact van corona op het werk van Veilig Thuis Utrecht en dan met name op het aantal adviesvragen en meldingen. Danny Tenic, manager bij Veilig Thuis Utrecht en verantwoordelijk voor het Advies- en meldpunt, vertelt er meer over.

“We houden de cijfers bij en kijken hierbij ook naar de verschillen tijdens, voor en na corona”, start Danny Tenic zijn verhaal. “De impact van corona op het aantal adviezen en meldingen is echter niet heel groot. Tijdens de eerste coronagolf zijn er 2,5% meer adviesvragen gesteld aan Veilig Thuis Utrecht dan in de periode aan het begin van 2020. Het aantal meldingen is ongeveer gelijk gebleven.”

Bijna 40% meer adviezen ten opzichte van 2019
“Wat wel heel opvallend is, is dat het aantal adviezen in 2020 nu al bijna 40% hoger is dan in dezelfde periode in 2019. Het lijkt erop dat er meer awareness bij burgers en professionals is ontstaan. Hier is geen onderzoek naar gedaan, maar mijn inschatting is, dat dit te maken heeft met de invoering van de verbeterde meldcode, de landelijke publiekscampagne Het houdt niet op, totdat je iets doet, de algemene aandacht voor het thema in de media en natuurlijk ook corona. In het begin van de coronaperiode kregen wij bijna dagelijks vragen binnen van journalisten over de impact hiervan op gezinnen en of wij meer meldingen kregen.”

Aantal meldingen is iets toegenomen ten opzichte van 2019
“De instroom van meldingen van huiselijk geweld en kindermishandelingen is minder spectaculair. In het eerste halfjaar van 2020 was dit 4% hoger dan in 2019. Er lijkt dus een stijgende trend te zijn. Daar staat tegenover dat we een daling in het aantal meldingen van psychologen, pedagogen, psychiaters en sociaal werkers zien. Tegelijkertijd zien we een stijging in het aantal politiemeldingen. Logisch natuurlijk, want door corona zien veel professionals hun cliënten minder. We zien ook een wijziging in de zwaarte van casuïstiek en – vooral tijdens corona – een wijziging in soort casuïstiek. Dit kan een verklaring zijn voor de toename van het aantal politiemeldingen. Ik vind het lastig om aan te geven waar dit aan ligt. Het zou kunnen dat onze collega’s van het lokaal veld inmiddels beter uitgerust zijn om een deel van de casussen op te pakken, die voorheen wel naar Veilig Thuis zouden zijn gegaan. Mocht die hypothese kloppen, dan is dat een goede ontwikkeling als we spreken over de transitie van het sociaal domein.”

Specifieke coronameldingen
“Tijdens de eerste coronagolf kregen we meer zogenaamde coronameldingen binnen. Enerzijds zijn het meldingen van situaties waarvan ik de indruk heb dat deze nu pas zichtbaar worden door de directe omgeving en anderzijds meldingen van problemen die ontstaan zijn door de gevolgen van de sociale isolatie. Zo was er een melding van buren over een kind dat opgesloten was op het balkon. De vader had last van het kind, kon daardoor niet goed thuiswerken en zag geen andere uitweg dan het kind buiten op te sluiten.”

Hou je ogen open
“Al met al kunnen we niet zeggen dat corona heeft geleid tot een toename van het aantal meldingen. Veel mensen kunnen dat bijna niet geloven, omdat door de sociale isolatie en het bij elkaar op de lip zitten, veel huishoudens meer in de problemen zouden moeten komen. Je kunt niet ineens stoppen met een verslaving bijvoorbeeld. Toch is het landelijke beeld hetzelfde. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar hoewel de coronacrisis vooralsnog niet resulteert in een hoger aantal meldingen, kan ik me niet voorstellen dat we hier in de toekomst niets van gaan merken.  De coronacrisis vraagt veel van mensen. Ik zie dit ook in mijn eigen team. Laten we dus met z’n allen onze ogen open houden en aan de bel trekken als we vermoedens hebben van huiselijk geweld, kindermishandeling of verwaarlozing.”

Mirjam de Graaf
Team Communicatie


Kom in actie
Maak je je zorgen over iemand? Heb je zelf problemen? Dan kun je een beroep doen op Veilig Thuis Utrecht; ook als professional. Het is soms lastig te bepalen wat er aan de hand is en of er sprake is van verwaarlozing, misbruik of mishandeling. Maar het is belangrijk om iets te doen en advies te vragen, want vaak zie je het goed. Of je nu vragen en vermoedens hebt of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Als je belt krijg je een medewerker van Veilig Thuis aan de lijn, die aandachtig naar je verhaal luistert. Deze medewerker zet alles met je op een rij, beantwoordt vragen en geeft advies. Ook kijkt hij of zij samen met jou welke hulp er nodig is. Als je wilt, kun je anoniem blijven. Je kunt ook mailen of chatten via de website.

chat via www.veiligthuisutrecht.nl | 0800-2000 (gratis) | veiligthuis@samen-veilig.nl

Sluit site