Waar ben je naar op zoek?

Gedwongen huwelijk? Praat erover of zoek hulp.

Hoewel het door de coronamaatregelen nog niet altijd mogelijk is om (naar het buitenland) te reizen, is ook deze zomer een risicovol moment voor tientallen jongeren die vrezen om uitgehuwelijkt te worden.

Huwelijksdwang vindt zowel plaats in Nederland, als in buitenland. Voor de buitenwereld is het meestal niet zichtbaar dat jongeren in Nederland al veel langer te maken hebben met druk vanuit hun familie. Ze niet vrij zijn om te kiezen met wie ze thuiskomen. Ouders of andere familieleden controleren bijvoorbeeld  hun telefoon en ze ervaren constante druk om te voldoen aan de verwachtingen van hun familie of de gemeenschap. Die druk kan heel subtiel zijn, maar sommige jongeren hebben ook te maken met (dreiging van) fysiek geweld.

Samen met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) en Fier vraagt Veilig Thuis Utrecht deze zomer aandacht voor huwelijksdwang. In de drie video’s onder de titel ‘Herkenbaar?’ staan de verhalen van slachtoffers en de heftige reacties van hun ouders centraal. Het doel van de video’s is om jongeren te laten zien dat ze niet alleen staan en hen aan te sporen op tijd aan de bel te trekken als ze in de problemen zitten.

Over de filmpjes
De serie laat zien dat niet alleen meisjes en vrouwen slachtoffer worden van huwelijksdwang. De verhalen van slachtoffers in de campagne zijn waargebeurd. In de video’s  is er bewust voor gekozen om de identiteit van deze jongeren te beschermen. Daarom zijn de namen gefingeerd en wordt er gebruik gemaakt van figuranten.

Herkenbaar?
Praat er over of zoek hulp via Veilig Thuis: 0800 2000 of via de chat op veiligthuisutrecht.nl of chatmetfier.nl.

Zit je in het buitenland en heb je hulp nodig?
In het buitenland kun je hulp vragen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken via telefoonnummer 0031 247 247 247 en bij het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating via 0031 70 345 4319.

Sluit site