Waar ben je naar op zoek?

Chat Veilig Thuis zeker tot einde 2020

De 26 regionale Veilig Thuis organisaties hebben de onlangs geïntroduceerde chatmogelijkheid tot in ieder geval eind dit jaar verlengd. Veilig Thuis Utrecht voert nu wekelijks zo'n 30 serieuze chatgesprekken met cliënten en omstanders; het landelijk gemiddelde van alle Veilig Thuis organisaties ligt op ongeveer 425 chatgesprekken per week.

Met de introductie van de chat en de onlangs geïntroduceerde publiekscampagne is het landelijk aantal adviesvragen bij de Veilig Thuis organisaties verder toegenomen. Debbie Maas, voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT): “We zien landelijk het aantal adviesvragen toenemen. Met name omdat steeds meer omstanders; buren, familie en vrienden via de chat en telefoon contact met ons zoeken.”

Ook Veilig Thuis Utrecht zag in de afgelopen periode het aantal adviesvragen groeien. Tegelijkertijd vond een opvallende verandering plaats in de zwaarte en de soort casuïstiek. Danny Tenic, manager bij Veilig Thuis Utrecht: “In de afgelopen periode zagen we meer meldingen binnenkomen die het gevolg lijken te zijn van sociale isolatie. Anderzijds kwamen er meer meldingen over situaties die door de directe omgeving waren opgemerkt. Voor bewoners die in deze omstandigheden om advies vragen is het belangrijk dat we goed bereikbaar zijn. Nieuwe initiatieven en ontwikkelingen, zoals de landelijke chatfunctie, helpen daarbij. Als je je anonimiteit wilt waarborgen of je telefonisch contact opnemen misschien moeilijk vindt, dan kan een laagdrempelig contactmiddel zoals de chat uitweg bieden.”

Acties werpen vruchten af
Een goede ontwikkeling vindt het LNVT: “Veilig Thuis riep via de publiekscampagne omstanders op alert te zijn op mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling en zorgde via de introductie van de chat dat Veilig Thuis laagdrempeliger bereikbaar was. Deze acties lijken nu hun vruchten af te werpen.” Bovendien lijkt de chat andere doelgroepen te bedienen. Debbie Maas over haar eigen regio: “We hebben sterk de indruk dat we via de chat een jonger publiek aanspreken. Daarnaast merken we dat het aantal mannen dat advies vraagt ook gestegen is sinds de introductie van de chat. Wat daar precies de reden voor is en of dat beeld ook landelijk gedeeld wordt, dat gaan we zeker uitzoeken.”

Regionale verschillen
Het aantal meldingen bij Veilig Thuis fluctueert nog behoorlijk per regio. Waar een aantal Veilig Thuis organisaties vrij snel na het versoepelen van de coronamaatregelen meer meldingen te verwerken kreeg, is in andere regio’s het aantal meldingen gedaald of zijn ze gelijk gebleven ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent echter niet dat er geen contact wordt gezocht met Veilig Thuis. Debbie Maas benadrukt dat huiselijk geweld en kindermishandeling grote en hardnekkige problemen zijn. “De aanpak hiervan moeten we als samenleving prioriteit geven. Dat betekent wat mij betreft ook dat er direct hulp beschikbaar is en dat plegers snel berecht kunnen worden. Goede samenwerking met en beschikbaarheid van alle betrokken partijen is essentieel als we dit fenomeen echt serieus aan willen pakken, ook na deze coronatijd.”


Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen bij het advies- en meldpunt van Veilig Thuis Utrecht terecht met hun vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week operationeel. De chat is overal in het land op alle werkdagen van 9 tot 17 uur bemenst. Veilig Thuis Utrecht voert gemiddeld per maand zo’n 600 adviesgesprekken en krijgt maandelijks ruim 900 meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling (Jaarbericht Veilig Thuis Utrecht – 2019 in cijfers).

Sluit site