Waar ben je naar op zoek?

Externe reflectie Veranderagenda door Verwey Jonker Instituut

De Utrechtse jeugdzorgregio's en Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN) hebben het Verwey Jonker Instituut gevraagd om de externe reflectie uit te voeren naar de ontwikkelingen van de vorig jaar gepubliceerde Veranderagenda. De 26 Utrechtse gemeenten hebben de nieuwe (tweede) voortgangsrapportage ontvangen over de veranderingen die SVMN doorvoert.

Vorig jaar heeft Samen Veilig Midden-Nederland met de Veranderagenda ingezet op het versterken van het vertrouwen van cliënten, inwoners, opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Van belang is dat zij merken dat SVMN werkt aan verbetering van de dienstverlening. “We vinden het belangrijk dat vanuit maximale openheid en transparantie een onafhankelijke deskundige, die bekend is met de jeugdzorg, met ons veranderproces mee kijkt, zodat wij daar ook van kunnen leren”, legt bestuurder Paul Janssen uit. “De Utrechtse jeugdzorgregio’s hebben als onze opdrachtgevers samen met ons het Verwey Jonker Instituut gevraagd deze reflectie op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar te doen.”

Verwey Jonker zal naast een analyse van relevante documenten diverse gesprekken voeren met verschillende medewerkers van SVMN, waaronder de cliëntambassadeurs. Verder is het de bedoeling dat Verwey Jonker ook vertegenwoordigers spreekt van de cliëntenraad, de klachtencommissie, het AKJ, Buurteams, de jeugdhulpverlening en de Raad voor de Kinderbescherming. De eerste inzichten worden in een reflectiesessie onder andere voorgelegd aan cliënten, gemeenten, ketenpartners en Samen Veilig Midden-Nederland zelf. Het streven is om de reflectie na de zomer aan de gemeenten aan te bieden.

Links:
Veranderagenda Samen Veilig Midden-Nederland
Voortgang Veranderagenda oktober 2019
Voortgang Veranderagenda april 2020
Verwey Jonker Instituut

Sluit site