Waar ben je naar op zoek?

Start spreekuur huiselijk geweld gemeente Renswoude

De gemeente Renswoude is per 1 mei, in samenwerking met Veilig Thuis Utrecht en het Dorpsteam, een pilot gestart voor een inloopspreekuur waar betrokkenen van huiselijk geweld de mogelijkheid krijgen hun verhaal te delen met een ervaringsdeskundige.

De ervaringsdeskundige is Jolanda de Zeeuw: “Mijn leven heeft diepe dalen gekend. Als kind kwam ik al in aanraking met huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing, misbruik en uithuisplaatsing. Door mijn positieve levenshouding en het vasthouden aan de goede momenten heb ik toch de moed gevonden om door te gaan, om hulp te zoeken, om het taboe en de stilte te doorbreken. Sterker nog, ik heb van mijn pijn mijn kracht gemaakt waardoor ik op een liefdevolle en respectvolle manier kan luisteren naar andere verhalen.”

Het inloopspreekuur is 2 x keer per maand in de ruimte van het consultatiebureau in het gezondheidscentrum De Taets aan de Vendelier 16-20 in Renswoude. De inloopdagen zijn op de eerste vrijdag van de maand van 13.00 – 15.00 uur en op de derde vrijdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur. Het gesprek is face-to-face. Er wordt geen verslag gemaakt van het gesprek en men hoeft geen persoonsgegevens achter te laten. Het gesprek is vertrouwelijk. De gemeente kiest heel bewust voor een ervaringsdeskundige omdat de ervaring leert dat praten met iemand die in vergelijkbare situaties heeft gezeten naast herkenning een enorme opluchting kan zijn.

Preventiemedewerker Duska Sabljic van Veilig Thuis Utrecht is deze pilot gestart en Veilig Thuis hoopt dat andere gemeenten dit voorbeeld gaan volgen. Voor meer informatie, zie de website van de gemeente Renswoude.

Sluit site