Waar ben je naar op zoek?

Coronavirus en de effecten op onze dienstverlening

De afgelopen weken zijn in Nederland tal van maatregelen genomen om verdere verspreiding van het COVID-19 virus (corona) tegen te gaan. In aansluiting daarop heeft ook Samen Veilig Midden-Nederland maatregelen getroffen, waarover wij u graag informeren.

• Persoonlijk contact met cliënten is belangrijk. In het belang van zowel uw gezondheid als die van onze medewerkers beperken we dit. Bij elk cliëntcontact maken we daarom een afweging van twee aspecten: veiligheid en gezondheid. Dit betekent dat wij het contact waar mogelijk telefonisch, per e-mail, via videobellen (ZieJeWel) etc. laten plaatsvinden.
• Huisbezoeken doen wij uitsluitend in geval van acute onveiligheid. Voorafgaand aan het huisbezoek nemen wij telefonisch contact met u op om een inschatting te maken van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s.
• Bij rechtszittingen die doorgang vinden, zullen onze medewerkers aanwezig zijn (voor zover dit mogelijk is).
Bovengenoemde maatregelen gelden in ieder geval tot en met 19 mei 2020.
Wij realiseren ons dat de aangepaste werkwijze ook veel van u (en uw gezin) vraagt en vragen hiervoor uw begrip.

Sluit site