Waar ben je naar op zoek?

Voortgangsrapportage Veranderagenda

Op 18 oktober jl. heeft de directie van Samen Veilig Midden-Nederland de voortgangsrapportage van de Veranderagenda gepresenteerd aan het Bestuurlijk Overleg Veilig Thuis en SAVE. De voortgangsrapportage werd door de wethouders goed ontvangen.

Voor een volgende rapportage gaan de gedachten uit naar voorjaar 2020. Dit geeft Samen Veilig Midden-Nederland de rust en tijd om de gestarte initiatieven uit te bouwen.

De Voortgangsrapportage Veranderagenda kunt u hier lezen.

Sluit site