Waar ben je naar op zoek?

Stalking be aware!

Een slachtoffer van stalking wordt stelselmatig lastig gevallen op allerlei denkbare manieren. De stalker wacht bijvoorbeeld zijn slachtoffer op na werktijd, stuurt ongewenste berichten, plaatst foto’s op social media, belt het slachtoffer te pas en te onpas of doet uit naam van het slachtoffer online aankopen. In circa 80% van de gevallen is de stalker een man.

Nergens meer veilig
De gevolgen voor het slachtoffer zijn veelal groot: het slachtoffer voelt zich continu bedreigd en nergens meer echt veilig. Vanzelfsprekend heeft dit gevolgen voor de thuissituatie. Vaak is de stalker een ex-partner van het slachtoffer, die niet kan accepteren dat de relatie over is. Maar dit hoeft niet, het kan ook gaan om een verliefde collega of een grote fan. In alle gevallen is de stalker obsessief betrokken bij zijn of haar slachtoffer. “Voor hulpverleners is het belangrijk om zich te realiseren dat er bij een slachtoffer van stalking vrijwel voortdurend sprake is van spanning en onveiligheid, wat gevolgen heeft voor het dagelijks functioneren”, aldus Eveline Alkemade van Veilig Thuis Utrecht.

Bewijslast
Stalking is strafbaar, maar is tegelijkertijd moeilijk te bewijzen. Het is daarvoor belangrijk dat aangetoond kan worden dat er sprake is van een hardnekkig patroon. “Daarom adviseren wij slachtoffers om aangifte te doen bij de politie. De politie vraagt vervolgens aan het slachtoffer een stalkingdagboek bij te houden en daarin alles wat gebeurt te noteren”, aldus Eveline. “As het een ex-partner betreft, adviseren we het slachtoffer om de stalker duidelijk te maken dat de relatie echt verbroken is.” Haar collega Berry Versluis vult aan: “Daarnaast is het belangrijk dat een slachtoffer vervolgens niet reageert. Hoewel reageren het slachtoffer het gevoel kan geven controle te hebben, geeft het de stalker juist moed om door te gaan met de stalking. Want hij krijgt de aandacht waar hij om vraagt. Overigens is het niet altijd mogelijk om de stalker te negeren. Soms zijn er bijvoorbeeld afspraken nodig rondom de kinderen als het ex-partners betreft.”

Aware
Rondom stalking werken de medewerkers van Veilig Thuis nauw samen met de politie. “De politie kan een ‘stopgesprek’ voeren met de stalker”, vervolgt Berry. “En we voeren samen met de politie gesprekken met het slachtoffer om te bepalen of zij in aanmerking komt voor het AWARE-systeem. Dit is een systeem, voorzien van een gps-tracker, waarbij het slachtoffer met één druk op de knop een spraak/luisterverbinding heeft met de meldkamer van de politie. Eveline: “Een AWARE-systeem sluiten we alleen aan in combinatie met hulpverlening. Samen met het slachtoffer stellen we een veiligheidsplan op. Dit plan beschrijft wat een slachtoffer wel of niet moet doen, bijvoorbeeld het opheffen van social media accounts, afwijken van dagelijkse routines en routes, duidelijkheid over een eventuele vluchtroute en wat er in een vluchtkoffer moet zitten.”

Veilig Thuis ziet de vraag naar AWARE-systemen toenemen. Volgens Eveline en Berry niet perse omdat stalking meer voorkomt, maar vooral omdat het systeem meer bekendheid krijgt. “Het is een mooi systeem, maar het biedt helaas geen garantie”, aldus Berry. “Soms moeten we een slachtoffer adviseren om toch onder te duiken. Of vragen we de officier van justitie andere middelen in te zetten. Niet alleen het slachtoffer heeft hulp nodig, ook de stalker. Een straf alleen houdt de stalker niet af van zijn gedrag. Stalking is een psychische stoornis, een vorm van verslaving, waar mensen echt hulp bij nodig hebben.”

Sluit site