Waar ben je naar op zoek?

Trots op mijn werk bij Veilig Thuis Utrecht

De bank doet een melding bij Veilig Thuis Utrecht: meneer Goedhart is 67 jaar en financieel niet zelfredzaam. Hij vraagt bijvoorbeeld willekeurige mensen op straat hem te helpen met pinnen. De bankmedewerker vermoedt dat meneer een verstandelijke beperking heeft. Meneer Goedhart pint elke maand zijn hele uitkering. Deze maand lukt dat echter niet. Om te vragen hoe dat kan stapt hij bij de bank binnen. Wat blijkt? Er staat geen geld meer op zijn rekening, sterker nog, meneer staat € 1.000 rood. Het blijkt dat er met regelmaat, in ieder geval vanaf het begin van 2018, geld van zijn rekening wordt overgemaakt naar een mevrouw. Deze mevrouw kent meneer wel. Het is mevrouw de Bruin, de ex-vrouw van de man van wie hij een kamer huurt. In de week erna doet meneer aangifte bij de politie, maar mevrouw de Bruin wil dat hij zijn aangifte intrekt. Meneer is bang voor deze mevrouw. Zij wordt heel boos als hij niet doet wat ze zegt. Meneer Goedhart weet dat er een melding wordt gedaan bij Veilig Thuis. Hij vindt dat goed, maar hij wil niet dat de afspraak met Veilig Thuis bij hem thuis plaats vindt.

Ik pak de melding op en in overleg met de bank bel ik meneer Goedhart om hem uit te nodigen voor een gesprek bij de bank. Tijdens dit telefoon gesprek geeft meneer aan geen interesse meer te hebben in een gesprek. Mevrouw de Bruin zou zijn geld hebben terugbetaald en alles is dus opgelost. Ik vertel meneer dat ik toch onderzoek mag en moet gaan doen, ook zonder zijn medewerking en toestemming, en dat ik daarvoor contact opneem met mogelijke informanten. Daarom wil ik hem graag eerst zelf spreken. Maar meneer reageert daar niet op en hij kapt het gesprek af. Ik ga vervolgens op onderzoek uit. Ik bekijk het GBA. Meneer is niet gehuwd en heeft geen kinderen. Ook zijn er geen broers of zusters bekend. Op zijn woonadres staan nog twee andere mensen ingeschreven, mevrouw de Bruin en meneer Jansen. Ik bel met de recherche om te horen hoe het staat met de aangifte. De recherche zegt geen prioriteit op deze zaak te hebben. Ik bel met het sociaal team van de buurt. Meneer is niet bekend. Ik bel met alle huisartsen in de buurt maar niemand kent hem. Wonderlijk. Een man van 67 jaar met waarschijnlijk een licht verstandelijke beperking, die al jaren op het betreffende adres woont en nergens bekend is.

Ik besluit de wijkagent te vragen om hulp. Deze vindt de melding de moeite waard om actie op te ondernemen. Hij bezoekt meneer. Meneer Goedhart blijkt niet thuis te zijn. Volgens de andere bewoners verblijft hij tijdelijk bij zijn broer waar hij voor zorgt vanwege een gebroken heup. Hé, meneer heeft toch een broer, waarom staat dat niet in het GBA? De agent bezoekt meneer Goedhart bij zijn broer en vraagt hem of hij onder bewind staat. Dat is niet het geval en meneer Goedhart wil dat ook beslist niet. De agent vertelt dat ik met hem wil praten om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van financieel misbruik. Meneer heeft hier geen interesse in. Hierop zegt de agent dat hij dan niets anders kan doen dan bewindvoering te gaan regelen. Meneer Goedhart begrijpt nu dat het serieus is en wil toch met mij in gesprek.

Gesprek meneer Goedhart bij de bank
Meneer Goedhart is een tengere man met een vriendelijke uitstraling. Tijdens de afspraak bij de bank vertelt hij zonder remming wat er allemaal gebeurd is. Meneer heeft een WIA-uitkering van € 1.200. Hij betaalt voor zijn kamer een maandelijkse huur van € 700 inclusief. Hij huurt die kamer van meneer Jansen die ook in dat huis woont. Zijn ex, mevrouw de Bruin, woont daar ook. Meneer Goedhart kan zich herinneren dat hij haar in 2016 zijn pas en pincode heeft gegeven omdat er dringend geld nodig was vanwege een deurwaarder. Achteraf gezien had zij daarmee voldoende gegevens om zich per internet te machtigen voor zijn rekening. Daarom kan zij overboekingen doen vanaf zijn rekening. Dit kunstje heeft zij ook geprobeerd bij de broer van meneer Goedhart maar die heeft haar direct weggejaagd. Ook is mevrouw de Bruin met meneer Goedhart naar een andere bank geweest waar ze meneer heeft toegevoegd aan haar rekening. Op die rekening kan nu meer krediet worden aangevraagd. Inmiddels is daar een schuld ontstaan van € 1.000 waar meneer medeverantwoordelijk voor is. Ook op zijn lopende rekening staat meneer €1.000 rood. De bankpas is inmiddels geblokkeerd en meneer heeft een andere pas met een ander pasnummer gekregen.  Mevrouw de Bruin kan nu niet meer internetbankieren met zijn rekening. Ook heeft de bank in overleg met meneer Goedhart zijn opname limiet beperkt.

Afspraken
Meneer blijkt twaalf jaar ingeschreven te staan bij WoningNet. Gezien zijn leeftijd zou hij makkelijk aan een (senioren)woning kunnen komen. Ik leg hem uit dat hij dan waarschijnlijk maar ongeveer € 400 aan huur hoeft te betalen voor een heel huis. Meneer heeft hier wel oren naar. Ik beloof een medewerker van het sociaal team te gaan regelen die hem kan helpen bij het zoeken naar een woning. De bank is bereid om dan automatische betalingen te regelen en een oogje in het zeil te houden. Zodoende zou meneer geen bewindvoerder nodig hebben.

Drie weken later wil ik met meneer en de medewerker van het sociale team afspreken en ik bel hem op. Meneer vertelt mij dat hij geen tijd heeft en niet naar de afspraak zal komen. Ik vertel hem dat ik iemand heb gevonden die een huis met hem kan zoeken. Dat wil hij niet en hij wil ook niets met Veilig Thuis te maken hebben. Ik vertel hem dat Veilig Thuis dan voor zijn veiligheid een bewindvoerder voor hem moet gaan aanvragen. Weer kapt hij het gesprek af. Daarop stuur ik meneer een brief met een uitnodiging. Hierop bellen meneer Goedhart en een mevrouw naar het secretariaat om de afspraak af te zeggen. De vrouw wilde haar naam niet noemen en voert met name het woord.

Dilemma’s
Ik vind het een lastige zaak. Ik heb weinig informatie en heb geen informanten kunnen vinden die het vermoeden van financieel misbruik kunnen bevestigen. Hoe onveilig is meneer? Hoe onvrijwillig is zijn situatie? Ik vind het absurd dat hij € 700 aan huur moet betalen voor een kamertje. Waarschijnlijk is de huur van de hele woning €700. Een bewindvoerder kan de huur laten toetsen bij de huurcommissie en ervoor zorgen dat de huur naar beneden gaat. Maar misschien heeft hij het wel gezellig bij zijn huurbaas? Meneer neemt geen contact met mij op en ook trekt hij niet meer aan de bel bij de bank. Ga ik echt een bewindvoerder aanvragen gebaseerd op deze informatie en zeer tegen de zin van meneer in? Ik heb echter wel een heel sterk vermoeden dat er sprake is van financieel misbruik. Wat te doen?

Dan belt de bank. Meneer heeft zijn rekening opgezegd en is vertrokken naar een andere bank. Daarmee is het zicht op hem en zijn bankrekening weg. Dat is voor mij de druppel. Ik ga op zoek naar een bewindvoerder. Ondertussen ga ik nog bij de broer van meneer langs. Zonder dat ik teveel prijs geef probeer ik te achterhalen of hij zich weleens zorgen maakt over zijn broer. Ik word er niet veel wijzer van. Ik overweeg nog om meneer Goedhart thuis te bezoeken. Maar omdat hij zo duidelijk heeft gemaakt dat hij niets met me te maken wil hebben, besluit ik dat niet te doen. Wel stuur ik hem een brief waarin ik vertel dat ik bewind ga aanvragen.

Aanvraag bewind
Omdat meneer geen bewind wil kan ik dat niet aanvragen bij de Kantonrechter, maar moet dat via de Officier van Justitie. Veilig Thuis mag zonder toestemming van betrokkene een bewindvoerder en mentor aanvragen via de Officier als er voldoende kan worden aangetoond dat de veiligheid in het geding is. De Officier vind deze zaak voldoende aannemelijk en dient de aanvraag in bij de Kantonrechter. Meneer wordt dan uitgenodigd en onder vier ogen gehoord. Meneer verschijnt niet op de zitting. Desondanks besluit de rechter het bewind toe te wijzen.

Ik ben tevreden met de uitspraak van de rechter. Ook de bank heeft me laten weten heel blij te zijn met de uitspraak.

Het geeft mij energie en plezier om bij iedere casus creatief te denken en maatwerk te leveren. En dat is precies waarom ik mijn werk na zes jaar nog steeds met plezier doe. Ik ben trots dat ik werk bij Veilig Thuis die ouderen uit een situatie van financieel misbruik kan halen.

Edith Fronczek

medewerker Veilig Thuis Utrecht

Sluit site