Waar ben je naar op zoek?

Wat merkt Veilig Thuis Utrecht van de verbeterde meldcode?

Het eerste kwartaal van 2019 is voorbij. Hoe is de situatie bij Veilig Thuis Utrecht nu de verbeterde meldcode in werking is? Komen er meer meldingen binnen? Welke vragen hebben professionals? Hierover gaan wij in gesprek met Pieke Cieraad, manager Veilig Thuis Utrecht.

Wat merken jullie bij het Advies- en Meldpunt?
Pieke: “Bij het Advies- en Meldpunt komen elke dag zo’n 40 tot 50 telefoontjes binnen. Dat kan een melding zijn of een adviesvraag van een professional of een particulier. In het eerste kwartaal zien we een toename van bijna 20% van de meldingen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. Dit kunnen zowel telefonische als schriftelijke meldingen zijn. Op een aantal van ongeveer 1.800 meldingen per kwartaal is dat behoorlijk wat. Ook zijn er aanzienlijk meer adviesaanvragen. Particulieren of professionals bellen dan om te overleggen met Veilig Thuis Utrecht omdat zij zich zorgen maken over kinderen, gezinnen, volwassenen of ouderen en willen weten wat ze kunnen doen. Inmiddels hebben wij het meldformulier aangepast aan de nieuwe situatie. Met dit formulier kan schriftelijk een melding gedaan worden.”

Waarom komen er nu meer meldingen binnen?
Pieke: “Voorheen hoefde er geen melding gedaan te worden als de geboden hulp voldoende was. Door de verbeterde meldcode moet dat nu wel bij structurele of acute onveiligheid. Professionals gebruiken hiervoor afwegingskaders. Dat betekent voor alle partijen een omschakeling. Neem bijvoorbeeld de lokale teams. Zij betrekken SAVE bij zorgen rondom veiligheid. Omdat er echter sprake is van structurele problematiek, melden zij dit óók bij Veilig Thuis Utrecht. Ook al is het lokale team samen met SAVE voldoende in staat om hulp te bieden én werken betrokkenen mee.

Een centrale rol in de verbeterde werkwijze is weggelegd voor de radarfunctie. Wat houdt die functie in?
Pieke: “De radarfunctie gaat om het verbinden van informatie en om het volgen van de veiligheid na overdracht. Met het verbinden van informatie bedoel ik dat Veilig Thuis over meer informatie beschikt omdat er meer meldingen binnenkomen van professionals die melden op basis van hun afwegingskader. Daarnaast maakt een landelijk Veilig Thuis register het mogelijk na te gaan of niet alleen in de eigen regio, maar ook in andere regio’s eerder een melding bij een Veilig Thuis-organisatie is binnengekomen.

Het volgen van veiligheid gaat over het langdurig en intensiever monitoren van casussen door Veilig Thuis Utrecht. Uit onderzoek van het Verwey-Jonker instituut blijkt namelijk dat huiselijk geweld veel vaker voorkomt dan we dachten, nog ernstigere gezondheidsschade veroorzaakt dan we al wisten en dat hulpverlening tot minder gezinsveiligheid leidt dan we hoopten. Wij monitoren alleen díe casussen waarin wij zelf actief zijn geweest en voorwaarden hebben gesteld. Veilig Thuis Utrecht stelt samen met de directbetrokkenen en de betrokken professionals vast of het veilig is geworden en of deze veiligheid in stand blijft.”

Hoe leg je als professional aan een cliënt uit dat je gaat melden bij Veilig Thuis Utrecht, ondanks een goed plan voor hulpverlening en medewerking?
“Ik kan me voorstellen dat dit lastig. Maar je kunt bijvoorbeeld uitleggen dat je volgens de wet verplicht bent om dit soort situaties te melden. En ook dat dit niets hoeft te betekenen voor de samenwerking en de plannen die er liggen. Directbetrokkenen weten het zelf als er een eerder dossier van hen bekend is bij Veilig Thuis. Informatie vanuit de radar is voor hen dus geen verassing. Indien iedereen in openheid samenwerkt aan het herstel van veiligheid zal Veilig Thuis Utrecht de regie bij de melder en directbetrokkenen laten.”

Sluit site