Waar ben je naar op zoek?

Nieuwe dienst Voorwaarden & Vervolg

Vanaf 1 januari 2019 heeft Veilig Thuis een nieuwe dienst: Voorwaarden & Vervolg. Wij gaan hierover in gesprek met Pieter Lubbers, medewerker Veilig Thuis Utrecht en gespecialiseerd in onderzoek.

Wat houdt de dienst Voorwaarden & Vervolg in?
Pieter: “Als al snel na een melding blijkt dat Veilig Thuis en betrokkenen uit het gezin of het huishouden het eens zijn over de gemelde zorgen en wat er moet gebeuren om die zorgen weg te nemen, dan doet Veilig Thuis geen uitgebreid onderzoek. Ik ga dan in gesprek met betrokkenen, het informele en formele netwerk, over het opstellen van veiligheidsvoorwaarden en de inzet van ondersteuning. Deze dienst noemen we Voorwaarden & Vervolg. De voorwaarden draag ik over aan de ketenpartners. Zij maken op hun beurt samen met betrokkenen veiligheids- en herstelplannen die moeten leiden tot stabiele veiligheid. De voorwaarden zijn ook de basis van de monitor die Veilig Thuis hierna inzet. Ik volg dan of het daadwerkelijk veilig wordt in het gezin of in het huishouden.”

Waarom bieden jullie deze nieuwe dienst aan?
“Als Veilig Thuis een onderzoek doet, is er in het begin altijd wel een zekere weerstand bij de betrokkenen. Uiteindelijk lukt het mij vaak wel om goed samen te werken en een hulpverleningstraject op te laten starten. Alle onderzoeken moet ik echter afsluiten met een conclusie: een bevestiging of weerlegging van kindermishandeling of huiselijk geweld. Als het bijvoorbeeld over pedagogische verwaarlozing vanuit onmacht gaat, wat ook een vorm van kindermishandeling is, en ouders hebben vanaf het begin goed meegewerkt kan zo’n conclusie als ‘een klap in het gezicht’ voelen. Bovendien kan een onderzoek belastend zijn voor betrokkenen. Die belasting is met deze nieuwe dienst een stuk minder omdat er geen uitgebreid onderzoek wordt gedaan en betrokkenen zelf de regie houden. Met deze nieuwe dienst laten we betrokkenen ook minder lang in onzekerheid omdat we sneller afronden en men dan eerder aan de gang kan met het werken aan de voorwaarden en het veiligheidsplan. Allemaal voordelen dus. “

Wat verwacht je van deze nieuwe dienst?
“Om deze dienst goed te laten slagen, is de samenwerking met de ketenpartners heel belangrijk. Als die samenwerking goed en snel op gang komt, verwacht ik er veel van. Het is minder belastend voor betrokkenen, het is efficiënter en de regie ligt meer dan voorheen bij betrokkenen en hun netwerk of eventueel de hulpverleners.Omdat dit soort wijzigingen altijd even tijd nodig hebben, verwacht ik dat deze nieuwe dienst in de loop van 2019 goed neergezet kan worden. Alle partijen zullen er aan moeten wennen. Het vergt een andere mindset. Maar als dit eenmaal staat, denk ik dat veel gezinnen en huishoudens hier baat bij gaan hebben.“

Sluit site