Waar ben je naar op zoek?

Trouw over hulp na huiselijk geweld

Zaterdag 2 februari heeft Trouw een aantal artikelen gepubliceerd over het behalen van de wettelijke termijnen van de 26 Veilig Thuis organisaties voor de triage van nieuwe meldingen en het doen van onderzoeken in het laatste kwartaal van 2018. Uit het gepubliceerde overzicht blijkt dat het merendeel van de Veilig Thuis organisaties de gewenste streefcijfers niet behalen. Dit geldt ook voor Veilig Thuis Utrecht.

Ook Veilig Thuis Utrecht heeft in het laatste kwartaal van 2018 veel tijd én energie gestoken in de voorbereiding op zijn nieuwe taken in het kader van de invoering van de verbeterde meldcode per 1-1-2019. Dit betreft onder andere het werven en inwerken van nieuwe medewerkers, trainen van alle medewerkers én de implementatie van het landelijk ontwikkelde triage instrument per 1-11-2018.

Binnen Veilig Thuis Utrecht wordt hard gewerkt om te zorgen dat voor de zomer de wettelijke termijnen voor triages en onderzoeken worden behaald. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met onze ketenpartners en onze opdrachtgevers (de 26 Utrechtse gemeenten).

Voor alle duidelijkheid: bij acute onveiligheid/crisis handelt Veilig Thuis Utrecht. Dat staat los van het niet behalen van de wettelijke termijnen.

Lees hier de berichtgeving in Trouw.

Sluit site