Waar ben je naar op zoek?

Workshops meldcode voor gemeenten

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is verbeterd. Vanaf 1 januari 2019 is het voor professionals de norm dat zij acute en structurele situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Dat is een verbetering van de vijfde stap uit de meldcode. Nu biedt die stap nog de ruimte aan de professional om óf zijn vermoeden te melden bij Veilig Thuis óf zelf hulp te verlenen aan het gezin.

In de nieuwe situatie is het voor professionals bij (vermoedens van) acute of structurele onveilige situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld een vereiste om melding te doen. Daarnaast zijn aan stap vier per beroepsgroep afwegingskaders toegevoegd.

Veilig Thuis Utrecht organiseerde in de Week tegen Kindermishandeling zeven workshops over deze verbeteringen voor de lokale teams. Zij zijn voor Veilig Thuis immers een belangrijke samenwerkingspartner. In de workshops werd duidelijk dat samenwerking en afstemming tussen alle betrokken professionals belangrijker zal worden dan eerder. “Ook voor de organisaties in de basisinfrastructuur is het goed om te weten dat de meldcode er is”, aldus Mireille Ravoo van het sociaal team in Soest. “En dan bedoel ik de kinderdagverblijven, scholen, huisartsen en jongerenwerkers. Maar ook maatschappelijk werk, instellingen voor ouderen en bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties. De meldcode gaat niet alleen over kinderen en jongeren. Iedereen kan de meldcode gebruiken om eventuele zorgelijke signalen te toetsen en zichzelf aan de hand van het afwegingskader af te vragen welke volgende stap logisch is. De meldcode helpt je om je bewuster te zijn van je eigen waarneming.”

Veilig Thuis krijgt naast een radarfunctie, met de verbeterde meldcode ook nadrukkelijk een monitorfunctie. Het idee van een overkoepelende radar bij Veilig Thuis is nieuw. Naar verwachting zullen professionals vaker en eerder gaan melden bij Veilig Thuis. Dit melden is erop gericht dat ernstige signalen bij Veilig Thuis op de radar komen, zodat Veilig Thuis deze nu en in de toekomst kan combineren met andere signalen. De monitorfunctie houdt in dat Veilig Thuis de focus op veiligheid totdat de (gezins)situatie stabiel is.

 

Sluit site