Waar ben je naar op zoek?

Seminar Binnenlandse Mensenhandel

Vrijdag 19 oktober 2018 vond het seminar Binnenlandse Mensenhandel plaats in het stadskantoor van de gemeente Utrecht. Veilig Thuis Utrecht organiseerde dit seminar samen met Moviera en Pretty Woman – Best Man. Het seminar was volgeboekt en een succes!

Moderne slavernij
Maarten van Ooijen, wethouder Zorg, Welzijn en Sport van de gemeente Utrecht opende het seminar. Aansluitend lichtte Herman Bolhaar, nationaal rapporteur Mensenhandel, de ‘Slachtoffermonitor Mensenhandel 2013 – 2017’ toe. Hij refereerde aan artikel 1 van de Universele Rechten van de Mens, waarin onder andere staat dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren. Mensenhandel – een vorm van moderne slavernij – staat hier haaks op.

Seksuele uitbuiting
Nederland kent jaarlijks circa 5.000 – 7.500 slachtoffers van mensenhandel. Van deze slachtoffers heeft meer dan 65% de Nederlandse nationaliteit. Seksuele uitbuiting is de meest voorkomende vorm van mensenhandel in Nederland met 3.000 slachtoffers. Van deze groep slachtoffers is bijna de helft minderjarig. Gemiddeld hebben we in Nederland 1 op de 5 slachtoffers van mensenhandel in beeld; bij seksuele uitbuiting slechts 15%. En minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting komt slechts 11% voor in de registratie.

“Je ziet het pas als je het door hebt”
Bolhaar benadrukte het belang van goede registratie. Of, zoals dagvoorzitter Naïma Azough het in haar bijdrage zei: “Je ziet het pas als je het door hebt.” Daarom is training van jeugdprofessionals op het signaleren van mogelijke mensenhandel essentieel volgens haar.

Workshops
Na het plenaire gedeelte volgden de workshops:

  • Pretty Woman – Best Man ging in op de problematiek rondom jongensprostitutie. Een thema waar nog een groot taboe op ligt.
  • Moviera had twee ervaringsdeskundigen uitgenodigd die vertelden over waar hulpverleners alert op moeten zijn: wat werkt wel en wat niet.
  • Veilig Thuis Utrecht belichtte tijdens haar workshop welke stappen Veilig Thuis zet na een melding. Hulpverlening aan slachtoffers vergt een lange adem door de langdurige blootstelling aan stress. Voor slachtoffers is de weg naar hulp vaak enger dan de weg van het bekende, de uitbuiting.
  • Politie en OM legden in hun workshop onder andere het belang uit van specialistische kennis voor opsporing.

Bestuursvoorzitter Tanno Klijn van Veilig Thuis Utrecht sloot het seminar af met de toezegging over twee jaar opnieuw een bijeenkomst te organiseren over dit thema.

Wilt u meer weten over binnenlandse mensenhandel, bekijk dan hier de folder van Veilig Thuis Utrecht voor professionals.

Sluit site