Waar ben je naar op zoek?

Maak het verschil

Dit jaar was het thema van de Week tegen Kindermishandeling (19 t/m 25 november) ‘Ik maak het verschil’. Want iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. En zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken. De Week tegen Kindermishandeling sloot aan op de Week zonder Geweld (26 november t/m 3 december).

Jaarlijks zijn naar schatting ongeveer 200.000 personen slachtoffer van huiselijk geweld. Omdat veel incidenten niet worden gemeld, zal het aantal slachtoffers in werkelijkheid hoger liggen. Ook kindermishandeling valt onder huiselijk geweld. In Nederland hebben jaarlijks 119.000 kinderen te maken met mishandeling. Dat is gemiddeld één kind per klas. Daarmee is huiselijk geweld een groot maatschappelijk probleem en aandacht hiervoor is en blijft nog steeds nodig.

Zwijgen en schaamte
Huiselijk geweld wordt vaak omringd door zwijgen. Het slachtoffer schaamt zich en worstelt met ambivalente gevoelens als liefde, loyaliteit en afhankelijkheid. De pleger doet veelal zijn best om het geweld stil te houden. Om niet in de problemen te komen of uit schaamte voor het eigen gedrag. Het doorbreken van het zwijgen is dan ook van groot belang. Iedereen in Nederland heeft hierbij een rol. Neem bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld contact op met Veilig Thuis.

Activiteiten Veilig Thuis Utrecht
In de Week tegen Kindermishandeling en de Week zonder Geweld organiseerde Veilig Thuis de volgende activiteiten:

  • In de gemeente Utrecht was op de Mariaplaats de foto-expositie #ZIE te zien. Medewerkers van Veilig Thuis Utrecht en ervaringsdeskundigen gingen met voorbijgangers in gesprek over het thema.
  • JA|NEE stickers en posters vroegen in de gemeenten Nieuwegein en Rhenen én De Waag Nederland aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Veilig Thuis Utrecht organiseerde in de Week tegen Kindermishandeling verschillende workshops voor gemeenten en een bijeenkomst voor scholen en kinderdagverblijven om aandacht te vragen voor de verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en de wijzigingen bij Veilig Thuis.

Sluit site