Waar ben je naar op zoek?

Praten over huiselijk geweld helpt

De Week tegen Kindermishandeling (19 - 25 november) wordt gevolgd door de Week zonder Geweld. Ook in deze week vraagt Veilig Thuis Utrecht met verschillende activiteiten aandacht voor huiselijk geweld. Want praten over huiselijk geweld helpt.

Jaarlijks zijn naar schatting ongeveer 200.000 personen slachtoffer van evident en ernstig huiselijk geweld. Met de lichtere vormen van huiselijk geweld erbij, lopen schattingen op tot bijna één miljoen. Omdat veel incidenten niet worden gemeld, zal het aantal slachtoffers in werkelijkheid hoger liggen. Ook kindermishandeling valt onder huiselijk geweld. In Nederland worden jaarlijks 119.000 kinderen mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas. Daarmee is huiselijk geweld een groot maatschappelijk probleem. Huiselijk geweld wordt altijd gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer en kent verschillende vormen: kindermishandeling, (ex-)partnergeweld, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en oudermishandeling.

Zwijgen en schaamte
Huiselijk geweld wordt vaak omringd door zwijgen. Het gaat bij huiselijk geweld om psychisch, lichamelijk en/of seksueel geweld, maar ook om financiële uitbuiting of verwaarlozing. Het slachtoffer schaamt zich, legt de schuld bij zichzelf neer en worstelt met ambivalente gevoelens als liefde, loyaliteit en afhankelijkheid. De pleger doet doorgaans ook zijn best om het geweld stil te houden, simpelweg om niet in de problemen te komen, maar soms ook uit schaamte voor het eigen gedrag en angst dat het slachtoffer uit het leven van de pleger zal verdwijnen (door scheiding, uithuisplaatsing, enzovoort). Grensoverschrijdend gedrag en geweld tussen mensen kan van generatie op generatie worden overgedragen en is vaak onderdeel van meerdere problemen die in een gezin spelen. Onveiligheid tast ook andere levensdomeinen aan, zoals werk, school en het algehele sociale leven. De maatschappelijke kosten zijn dan ook hoog.

Veilig Thuis Utrecht
De aanpak van huiselijk geweld vraagt om deskundige professionals die de signalen van huiselijk geweld herkennen, het geweld bespreekbaar kunnen maken met betrokkenen en er doeltreffend op kunnen reageren. Veilig Thuis Utrecht komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid en/of als er sprake is van (vermoedens van) geweld. Veilig Thuis Utrecht is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Het doel van Veilig Thuis Utrecht is om geweld te stoppen. Iedereen kan bellen met Veilig Thuis Utrecht via 0800 2000. Mensen die zichzelf onveilig in hun relatie voelen, maar ook mensen die geweld plegen of daar getuige van zijn. Iedereen kan er terecht voor informatie en advies, ook bij twijfel. Juist bij twijfel. Als er sprake is van een crisissituatie, komt Veilig Thuis direct in actie. Veilig Thuis Utrecht is onderdeel van Samen Veilig Midden-Nederland.

Activiteiten Veilig Thuis Utrecht
In het Cultuurhuis in Woudenberg is de foto-expositie #ZIE te zien. De gemeenten Nieuwegein en Rhenen én De Waag Nederland in Utrecht vragen door middel van JA|NEE stickers en posters aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld. De Hogeschool Utrecht doet met een digitale variant hier aan mee. Gedurende de Week zonder Geweld wordt de film ‘Take my eyes’ in verschillende gemeenten getoond. Deze Spaanse film uit 2003 gaat over huiselijk geweld en won meerdere prijzen. In Vijfheerenlanden organiseren we een lunchbijeenkomst, waar we in gesprek gaan met ketenpartners over huiselijk geweld.

 

Sluit site