Waar ben je naar op zoek?

Drukke zomer voor Veilig Thuis

Voordat de zomervakantie begint is bij Veilig Thuis een toename van het aantal zorgmeldingen te zien. “Dat is heel gebruikelijk” vertelt Gerrit Zeevat, medewerker Crisisdienst bij Veilig Thuis. “Dit jaar was de toename van het aantal meldingen en crisissituaties zowel voor als tijdens de vakantie groter dan gebruikelijk is..” We gaan hierover in gesprek met Gerrit.

Waarom is een toename van het aantal meldingen voor de vakantie gebruikelijk?
Gerrit: “Elk jaar zien we een toename van het aantal zorgmeldingen vlak voor schoolvakanties en zeker voor de zomervakantie. Scholen zijn dan lang dicht. Daardoor melden veel leerkrachten vlak voor de vakantie hun zorgen over een kind alsnog bij Veilig Thuis. Ze kunnen de veiligheid van het kind niet bewaken en met een melding blijft het kind tijdens de vakantie toch in beeld. Ook dit jaar hebben we deze gebruikelijke piek voor de vakantie gehad. Maar dit jaar was er sprake van bijna een verdubbeling van het aantal meldingen en de piek hield aan, ook tijdens de zomervakantie. ”

Hoe is dat te verklaren?
Gerrit: “Wij vermoeden dat de aanhoudende drukte mede te verklaren is door de warme zomer. Als het snikheet is hebben mensen vaak een korter lontje. Ook drinken we vaak meer alcohol als het mooi weer is. Dat kan het lontje er zo mogelijk nog korter op maken. Bovendien leven we bij mooi weer meer buiten en staan ramen en deuren vaak dag en nacht open. Daardoor valt het sneller op als er ruzie is. Spanningen lopen bij warm weer dus niet alleen sneller op, maar ze worden ook eerder gesignaleerd.”

Zijn de zorgen en crises ook anders tijdens een vakantie?
Gerrit: “Ja, ook dat. In vakantieperioden zie je bijvoorbeeld een toename van het aantal meldingen dat te maken heeft met een omgangsregeling. Het gebruikelijke patroon van een omgangsregeling raakt verstoord door de vakantie. Een ouder heeft ook toestemming nodig van de ex-partner om het kind mee te kunnen nemen naar het buitenland. Als die toestemming er niet komt kan dat aanleiding zijn om een zorgmelding te doen bij Veilig Thuis. Het aantal meldingen over eergerelateerd geweld en huwelijkse dwang neemt ook toe. Gezinnen met een andere culturele achtergrond blijven vaak lang bij familie in het land van oorsprong en het netwerk is soms bang dat dochters dan uitgehuwelijkt worden.”

Wat betekent de toename van het aantal zorgmeldingen voor Veilig Thuis?
Gerrit: “Ook ons werk is in een vakantieperiode anders. Ik kom dan echt overal. Tijdens de zomervakantie leggen wij natuurlijk ook huisbezoeken af om een goede inschatting te kunnen maken. Alleen komen wij dan voor een huisbezoek niet alleen aan huis, maar bijvoorbeeld ook op de camping. We moeten vaak het hele land door. Een vakantieperiode is topdrukte voor Veilig Thuis. Ook collega’s gaan op vakantie. Dat is ook zo bij de instanties waar wij mee samenwerken. Het is dus soms lastig om snel ondersteuning en begeleiding te regelen of hulp op gang te brengen, maar het lukt altijd. De piek zorgde ervoor dat het deze zomer flink aanpoten was. Het is dan belangrijk om elkaar in de gaten te houden. Gelukkig merk ik dat er altijd ruimte is om elkaar te spreken. Ook als het eventjes teveel is, is dat bespreekbaar en is er altijd een collega die bijspringt. Met elkaar staan we sterk, dat is deze zomer wel weer heel duidelijk geworden.”

Casus
De politie krijgt een melding van huiselijk geweld. Ter plaatse treffen zij een man, een vrouw en twee jonge kinderen aan. De vrouw heeft een bloedneus, ontwrichte schouder, kneuzingen en blauwe plekken. Omdat er sprake lijkt te zijn van huiselijk geweld en de veiligheid van vrouw en kinderen in gevaar lijkt, neemt de politie contact op met Veilig Thuis. De man blijkt de ex-partner te zijn van de vrouw en bedreigt ook de kinderen. De crisisdienst van Veilig Thuis herstelt de rust en de veiligheid en er wordt een huisverbod opgelegd aan de man. Het huisverbod zorgt voor een time-out en geeft een periode van rust waarin hulp op gang gebracht wordt. Veilig Thuis is daarbij de procesregisseur en verantwoordelijk voor het op gang brengen van de hulp. Veilig Thuis brengt agressie-regulatie (de Waag) op gang en zorgt dat de vrouw begeleiding krijgt om haar zelfredzaamheid te vergroten (via Moviera). Zij schakelen het SAVE-team in vanwege het veiligheidsrisico voor de kinderen en het lokale team voor langdurige ondersteuning. De medewerker van Veilig Thuis organiseert een zorgoverleg waarbij alle betrokkenen aan tafel zitten om afspraken te maken en de zorg goed op elkaar af te stemmen. Na 10 dagen draagt Veilig Thuis de regie over aan het betrokken SAVE-team, zodat de veiligheid van betrokkenen bewaakt blijft.

Gerrit Zeevat
“Tijdens een crisis sta je in het epicentrum van je vak. Dan voel ik heel concreet waarom ik dit werk zo graag doe. Tijdens een crisisdienst kom je in diverse situaties terecht. Geen dag is hetzelfde, geen crisis is hetzelfde. Bovendien sta je in nauw contact met betrokkenen en kun je snel iets voor hen betekenen. Mensen zijn in paniek en vaak radeloos, wij helpen ze weer op weg. Precies daarom heb ik ooit gekozen voor dit vak. Na mijn opleiding SPH heb ik o.a. gewerkt met kinderen met een beperking en jongeren met ernstige gedragsproblemen. Daar ben ik door de wol geverfd. Mijn werkervaring komt goed van pas binnen het crisiswerk dat ik nu alweer ruime tijd met liefde doe. Daar ligt echt mijn hart, mijn werk is echt mijn roeping.”

Sluit site