Waar ben je naar op zoek?

Meerjarige afspraken met gemeenten in de provincie Utrecht

Afgelopen week hebben de gemeenten in de provincie Utrecht besloten tot een gunning voor de uitvoering van de taken van de Gecertificeerde Instelling (GI) en Veilig Thuis in alle Utrechtse (jeugd)zorgregio’s.

Dat betekent dat Samen Veilig Midden-Nederland samen met de onderaannemers William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering voor de komende zes jaar afspraken kan maken met alle 26 gemeenten in de provincie Utrecht.

Dit is goed nieuws en betekent continuïteit voor de cliënten. Op deze manier kan Samen Veilig Midden-Nederland nog beter vooruitkijken en invulling geven aan de missie om bij te dragen aan een veilig thuis voor iedereen in de regio.

Sluit site