Waar ben je naar op zoek?

Veilig Thuis reageert op uitzending Zembla over waarheidsvinding

Zembla komt vandaag- woensdag 13 december - met een uitzending over waarheidsvinding bij PCF/MBP. Hieronder een eerste reactie van het Landelijk netwerk Veilig Thuis op de aanstaande uitzending van Zembla.

Veilig Thuis is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals. Veilig Thuis is er voor kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben. Veilig Thuis geeft niet alleen advies, maar zorgt er samen met ander professionals ook voor dat samen met het gezin veiligheid wordt hersteld.

Veilig Thuis is wettelijk bevoegd om te onderzoeken of er al dan niet sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en opereert in het civiele domein. ‘Schuld bewijzen’ is voorbehouden aan het strafrechtelijke domein. Veilig Thuis is bevoegd om op basis van feiten te onderzoeken of er al dan niet sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

De Veilig Thuis organisaties realiseren zich heel goed dat de impact van een onderzoek groot is en willen benadrukken het ernstig en bedroevend te vinden als ouders of kinderen aangeven blijvend last te hebben van een interventie door Veilig Thuis, zoals ook in de uitzending van Zembla naar voren komt. De werkwijze van Veilig Thuis is er juist op gericht dat te voorkomen: onder andere door kritisch te zijn bij welke meldingen Veilig Thuis een onderzoek start. Veilig Thuis is vanzelfsprekend zeer bereid om in gesprek te gaan met gezinnen als zij ervaren dat een procedure niet naar wens verloopt.

Het Landelijk netwerk Veilig Thuis is van oordeel dat alle bij Veilig Thuis werkzame vertrouwensartsen expert zijn op gebied van kindermishandeling, waaronder ook PCF. Het Landelijk netwerk Veilig Thuis wil benadrukken graag een evenwichtige dialoog te willen voeren over de aanpak van kindermishandeling. Onderzoeken naar PCF vinden plaats op basis van landelijk vastgestelde richtlijnen die gezamenlijk met andere medische beroepsgroepen zijn ontwikkeld (zoals de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde). Het werk van Veilig Thuis wordt stelselmatig getoetst door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Bij Veilig Thuis werken gedreven, competente en deskundige mensen. Als daar twijfel over bestaat zijn er diverse middelen die ouders, familie en andere betrokkenen kunnen gebruiken om het handelen van onze mensen objectief te laten toetsen. Juridische-, klacht- en tuchtrechtprocedures zijn hier de voorbeelden van. Mocht worden geconstateerd dat medewerkers van Veilig Thuis niet volledig of zorgvuldig genoeg hebben gewerkt, dan wordt daar lering uit getrokken. Als er sprake is van een berisping of schorsing naar aanleiding van een tuchtzaak, dan treffen Veilig Thuis organisaties vanzelfsprekend passende maatregelen.

Landelijk netwerk Veilig Thuis

Sluit site