Waar ben je naar op zoek?

Geslaagde Themamiddag Meldcode

Op maandag 20 november jl. vond de themamiddag plaats over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Professionals van Veilig Thuis Utrecht gingen tijdens de bijeenkomst in gesprek met circa 50 professionals uit de kinderopvang, peuterspeelzalen en basisscholen uit de regio. Er werd gesproken over de stappen voor en na het melden, de verwachtingen en de communicatie.

Tevens werd ingegaan op de aanstaande aanpassingen in stap 5 van de meldcode. Alle beroepsgroepen gaan een eigen beroepscode ten behoeve van het melden bij Veilig Thuis opstellen. De aanpassing zal in 2019 van kracht zijn. Begin volgend jaar zal er in de provincie Utrecht een bijeenkomst worden gehouden waarbij kinderopvang, onderwijs en Veilig Thuis Utrecht met elkaar in gesprek gaan over knelpunten in de samenwerking en verbetermogelijkheden.
Al deze ontmoetingen helpen bij het realiseren van naamsbekendheid van Veilig Thuis Utrecht en het vertrouwen in en samenwerken met Veilig Thuis Utrecht.

Sluit site