Waar ben je naar op zoek?

Reactie berichtgeving RTV Utrecht

Afgelopen periode heeft RTV Utrecht bericht over een aantal zaken waarbij Samen Veilig Midden-Nederland betrokken is. Helaas kan Samen Veilig niet in detail ingaan op de voorbeelden die zijn aangedragen, vanwege privacy maar ook omdat wij het niet in het belang van kinderen vinden om op de details van onderzoek en behandeling in te gaan. Bovendien zijn niet alle aangehaalde voorbeelden zaken waar Samen Veilig Midden-Nederland bij betrokken was of is. Natuurlijk kan en wil Samen Veilig in zijn algemeenheid wel wat zeggen over de ingewikkelde zaken waar Veilig Thuis mee te maken krijgt en daarom hebben we in ieder geval een algemene reactie naar RTV Utrecht gestuurd.

Samen Veilig Midden-Nederland realiseert zich heel goed dat de impact van een onderzoek van Veilig Thuis groot is. Wij vinden het het allerbelangrijkste dat kinderen veilig kunnen opgroeien. Daarom willen wij juist in gesprek met het gezin (blijven) over de zorgen die er zijn gemeld over een kind en zo veel mogelijk samen op zoek gaan naar het vinden van oplossingen.

Dat lukt ook in de meeste gevallen. In 2016 heeft Veilig Thuis Utrecht 6.981 meldingen ontvangen. Van dit aantal meldingen hebben er 629 geleid tot een onderzoek door Veilig Thuis en hiervan zijn er 44 zaken geweest die we hebben voorgelegd aan de Raad voor de Kinderbescherming. We vragen de Raad dan om een onafhankelijk onderzoek waarbij zij kunnen besluiten de zaak voor te leggen aan een kinderrechter. Er wordt zorgvuldig en door verschillende partijen gekeken naar wat nodig is om een kind veilig op te laten groeien.

Veilig Thuis opereert in het civiele domein, ‘schuld bewijzen’ is voorbehouden aan het strafrechtelijke domein. Veilig Thuis is bevoegd om op basis van feiten te onderzoeken of er al dan niet sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Als dat het geval is zullen wij ‘passende interventies’ inzetten. Veilig Thuis streeft er altijd naar om zorgvuldig en volledig te komen tot een weergave van de feiten. Inhoudelijk zijn onze betrokken onderzoekers, inclusief de vertrouwensartsen gehouden aan de kernbeslissingenmethodiek (multidisciplinaire besluitvorming). Via bijvoorbeeld intervisie – ook buiten onze organisatie – en verplichte scholingen voor (her)registratie is er een goede systematiek van toezicht die de vertrouwensartsen zelf ook graag in stand houden en volgen.

Bij Veilig Thuis werken gedreven, competente en deskundige collega’s. Als daar twijfel over bestaat zijn er diverse middelen die betrokkenen kunnen gebruiken om het handelen van onze mensen objectief te laten toetsen. Juridische-, klacht- en tuchtrechtprocedures zijn hier de voorbeelden van. Mocht in de dikwijls complexe zaken waarbij wij betrokken zijn worden geconstateerd dat wij niet volledig of zorgvuldig genoeg hebben gewerkt, dan zullen wij daar zeker lering uit trekken.

Sluit site