Waar ben je naar op zoek?

Stap 2 toetsingskader Veilig Thuis van start

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg toetsen de kwaliteit van de 26 Veilig Thuis organisaties. De inspecties richten zich hierbij in het bijzonder op de kwaliteit van het inzetten van vervolgtrajecten en de kwaliteit van het uitvoeren van onderzoeken, waarbij het voldoen aan de wettelijk beoogde termijnen zwaar weegt.

In totaal gaat het om 31 verwachtingen. Onlangs is de eerste fase van het toetsingskader door de inspecties afgerond en in januari 2017 gaat de tweede fase van start voor Veilig Thuis Utrecht.

Toetsingskader & Veilig Thuis Utrecht
In de eerste fase van het toetsingskader stonden  de thema’s (wettelijke) randvoorwaarden, veiligheid en organisatie centraal. Veilig Thuis Utrecht voldoet aan 20 van de 24 gestelde verwachtingen en voldeed tijdens het onderzoek (medio 2015) niet op de volgende punten:

  1. Niet alle Veilig Thuis onderzoeken starten binnen vijf dagen;
  2. Niet alle Veilig Thuis onderzoeken worden binnen tien weken afgerond;
  3. Veilig Thuis Utrecht beschikt nog niet over één registratiesysteem;
  4. Veilig Thuis Utrecht heeft nog geen richtlijnen voor het opvragen van informatie bij andere Veilig Thuis organisaties.

Op alle aandachtspunten is inmiddels actie ondernomen. Er is een centraal registratiesysteem in gebruik genomen en er zijn landelijke afspraken gemaakt voor consultatie van andere Veilig Thuis organisaties. Het behalen van de termijnen heeft continue de aandacht. Het behalen van de wettelijke termijnen heeft continue de aandacht.

Naar verwachting zal ronde twee van het inspectieonderzoek opnieuw aantonen dat Veilig Thuis Utrecht op veel van de 31 verwachtingen goed scoort. Het behalen van de wettelijk termijnen voor  het opstarten van onderzoek (binnen vijf dagen na ontvangst van de melding) en het afronden van de onderzoeken (binnen tien weken na ontvangst van de melding) blijft overigens spannend. Dit laatste punt speelt bij alle 26 Veilig Thuis organisaties, hiervoor kunnen ook goede inhoudelijke redenen zijn. Het is een goed teken dat men de weg naar Veilig Thuis weet te vinden, waarbij wachtlijsten bij het oppakken van onderzoeken natuurlijk onwenselijk zijn.

De toetsingsronden van de inspecties maken duidelijk dat de basis van Veilig Thuis Utrecht stevig staat, maar dat er nog steeds werk aan de winkel is.

Meer:

Sluit site