Waar ben je naar op zoek?

Aanscherping Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Er komt een aanscherping van de meldcode voor slachtoffers van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld.

Bij huiselijk geweld en kindermishandeling gaat het vaak om complexe en langdurige problematiek. Er is geen systematische werkwijze die ervoor zorgt dat alle ernstige gevallen ‘op de radar’ komen en blijven, constateert Jan-Dirk Sprokkereef, die in opdracht van de VNG onderzoekt hoe de kwaliteit van de Veilig Thuis organisaties verder verbeterd kan worden. Daar is de huidige praktijk niet op ingericht. Veilig Thuis heeft een beperkte informatiepositie. Daarnaast is het voor burgers die bellen met Veilig Thuis vaak niet duidelijk dat hun ‘melding’ als adviesgesprek wordt beschouwd, een onwenselijke verwarring.

Sprokkereef pleit ervoor de informatiepositie van Veilig Thuis te versterken en een radar- en monitorfunctie te beleggen bij Veilig Thuis. Hij komt met de volgende aanbevelingen:

  • Verplicht professionals ernstige signalen te melden bij Veilig Thuis;
  • Laat professionals zelf hun veldnorm definiëren;
  • Versterk de adviesfunctie van Veilig Thuis;
  • Laat Veilig Thuis altijd de wens van een burger tot melding honoreren;
  • Richt een radarfunctie in bij Veilig Thuis.

Dit betekent concreet een aanscherping van stap 2 en stap 5 van de meldcode.

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) neemt de aanbevelingen over en komt met een aanscherping van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Van Rijn wil samen met organisaties, professionals en gemeenten een uitvoeringsplan opstellen voor het advies, onder begeleiding van Sprokkereef.

Meer:

Sluit site